Kiedy farmaceuta może łączyć funkcje zawodowe?

 2 minuty

Można być kierownikiem tylko jednej apteki ogólnodostępnej lub szpitalnej (art. 88 ust. 1b ustawy Prawo farmaceutyczne) – przypomina radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej, o czym donosi Rynekaptek.pl.

Krystian Szulc, radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej interpretuje, czy farmaceuci mogą łączyć obowiązki zawodowe na różnych stanowiskach pracy. Zgodnie z art. 88 ust. 1a ustawy Prawo farmaceutyczne „1a. Farmaceuta nie może łączyć funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego, działu farmacji szpitalnej, apteki szpitalnej z funkcją, o której mowa w art. 2 pkt 21a-21c”, czyli nie można łączyć funkcji wymienionych w przepisie z funkcjami Osoby Kompetentnej, Osoby Odpowiedzialnej i Osoby Wykwalifikowanej. Można być kierownikiem tylko jednej apteki ogólnodostępnej lub szpitalnej (art. 88 ust. 1b).

Jak dodaje prawnik, można łączyć funkcję kierownika apteki z funkcją kierownika działu farmacji szpitalnej lub dwóch działów farmacji szpitalnej, po uzyskaniu zgody WIF, która musi być w drodze decyzji (czyli jest zaskarżalna do GIF i dalej do WSA).

Przy wydawaniu decyzji WIF winien uwzględnić wymiar zatrudnienia farmaceuty w tych jednostkach, zakres wykonywanych usług farmaceutycznych oraz godziny czynności każdej z nich (art. 88 ust. 1c-1d).

„Oznacza to, że w wymiarze całego etatu dla każdego działu farmacji szpitalnej, jeżeli połączymy kierowanie dwoma działami, wymiar czasu pracy będzie wynosić 80 godzin/tydzień, co jest niezgodne z kodeksem pracy. Jest to pewna niekonsekwencja tej ustawy” – ocenia radca.

Objęcie funkcji w drugim dziale farmacji szpitalnej będzie zawsze przedmiotem decyzji WIF, a ewentualne spory będą rozstrzygać sądy administracyjne.

źródło: Rynekaptek.pl