Jest projekt uchwały o systemie zachęt do studiów na wybranych kierunkach medycznych

 3 minuty

specjalizacja-farmaceuty

Rząd zajmie się projektem uchwały zmieniającym uchwałę o systemie zachęt do podejmowania studiów na wybranych kierunkach medycznych. Projekt zakłada, że wsparcie w formie przydzielenia mentora absolwentom kierunków studiów pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne będzie finansowane ze środków KPO.

System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów

Informację o rządowym projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia polityki publicznej pod nazwą „System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych oraz podjęcia zatrudnienia w zawodzie na lata 2022-2026” opublikowano w poniedziałek 8 kwietnia br. w wykazie prac legislacyjnych rządu.

W rządowej informacji czytamy, że 16 grudnia 2022 r. przyjęta została uchwała w sprawie przyjęcia polityki publicznej pod nazwą „System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych oraz podjęcia zatrudnienia w zawodzie na lata 2022-2026”, która służy realizacji zobowiązań wynikających z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Jakie zmiany zakłada projekt uchwały?

  • W rządowej informacji czytamy, że przyjęty przez Komisję Europejską w grudniu 2023 r. dokument „Council Implementing Decision amending the Implementing Decision of 17 June 2022 on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Poland” wprowadza zmiany m.in. w odniesieniu do „Systemu zachęt” przez wskazanie, iż opieka mentora, oprócz studentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwa medyczne, zostanie przydzielona również absolwentom tych kierunków.
  • Przedmiotowa zmiana oznacza, że wsparcie w formie przydzielenia mentora absolwentom kierunków studiów pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne będzie również finansowane ze środków KPO.
  • Opracowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt uchwały polega więc na usunięciu z dokumentu informacji, że mentoring dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne będzie finansowane ze środków budżetu państwa i wskazaniu, iż wszystkie działania przewidziane w „Systemie zachęt” będą finansowane ze środków KPO.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to drugi kwartał 2024 r. Za opracowanie projektu odpowiada podsekretarz stanu w MZ Marek Kos. (PAP)

źródło: PAP