Jak udoskonalić listy brakujących leków dla lekarzy i farmaceutów?

 4 minuty

nra-podatek-roczny-stanowisko

Przedstawiciele branży farmaceutycznej postulują zmiany w sposobie i trybie przedstawiania listy leków o utrudnionej dostępności – informuje Rynekzdrowia.pl. Główny Inspektorat Farmaceutyczny przygotowuje taki wykaz co 2 tygodnie.

Lista produktów o utrudnionej dostępności co 2 tygodnie

W dniu 3 stycznia br. w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym odbyło się spotkanie z interesariuszami rynku farmaceutycznego, którego celem było usprawnienie komunikacji w zakresie informowania o produktach, które są trudno dostępne na rynku.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny co dwa tygodnie przygotowuje zestawienie produktów leczniczych o utrudnionej dostępności i przekazuje je do samorządów aptekarskiego i lekarskiego. Izby mają za zadanie dystrybuować je dalej do farmaceutów i lekarzy.

W listopadzie 2022 r. urząd przedstawił pierwszą listę, która jednak wzbudziła pewne kontrowersje – były to dwie wersje zestawienia: inna dla wystawiających recepty, inna dla farmaceutów. 2 grudnia GIF po raz drugi wysłał do samorządów aptekarskiego i lekarskiego listę produktów leczniczych w zmienionej formie. W połowie grudnia powstała trzecia lista produktów leczniczych o utrudnionej dostępności opracowana dla samorządów aptekarskiego i lekarskiego.

To rozwiązanie jest wyjściem naprzeciw problemom z dostępem do niektórych produktów leczniczych i ma na celu wymianę informacji pomiędzy nadzorcą rynku, aptekarzami i lekarzami tak, by pacjent miał zapewniony dostęp do wiarygodnej informacji.

„Świadomy problemów z dostępnością danego produktu lekarz może zaordynować alternatywną terapię, a świadomy farmaceuta – poinformować o możliwości zastosowania odpowiednika lub zamiennika, a wcześniej zaopatrzyć się w nie” – informuje GIF.

Trzy postulaty, jak udoskonalić zestawienia brakujących leków

Nadal jednak to rozwiązanie wymaga dopracowania. Uczestnicy spotkania w GIF – reprezentanci Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej, Naczelnej Izby Lekarskiej, producentów leków, aptekarzy i hurtowników – przedyskutowali możliwości dalszego udoskonalania listy i zestawu danych tam zawartych.

Powstały trzy główne postulaty. Po pierwsze, oceniono, że dla bardziej efektywnej komunikacji o sytuacji dostępności lekowej niezbędna jest informatyzacja, która pozwoli przejść ze statycznej prezentacji danych na praktyczną jej formę dostępną on-line, pozwalającą na wyselekcjonowanie spośród całości danych tych potrzebnych konkretnej grupie profesjonalistów.

Ministerstwo Zdrowia również widzi tę potrzebę i już wcześniej zapowiedziało odpowiednie modyfikacje systemu gabinet.gov.pl. Ze strony środowiska hurtowni farmaceutycznych pojawił się postulat odseparowania w zestawieniu hurtowni producenckich od pełnoprofilowych, wskazując zagrożenia dla rzetelności danych płynące z uśredniania stanów magazynowych. Naczelna Izba Aptekarska postulowała o umieszczanie w zestawieniu również produktów OTC.

Uczestnicy spotkania wskazali też potrzebę dostępu do przedmiotowej listy leków organizacji branżowych, do czego GIF się przychylił i zapowiedział, że poprze tę inicjatywę w Ministerstwie Zdrowia.

Pozostałe wspólne postulaty uczestników spotkania to stworzenie dedykowanego adresu mailowego, na który interesariusze rynku mogliby bezpośrednio kierować informacje i uwagi dotyczące bieżącej sytuacji dostępności leków oraz robocze spotkania tematyczne i szkolenia dla różnych interesariuszy.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się także co do tego, że komunikacja o dostępności do leków powinna być wyważona i charakteryzować się dużą dozą odpowiedzialności.

„Społeczna waga tego tematu determinuje potencjał dezinformacji i chaosu, dlatego tak ważne jest aby analizować dostępność lekową jako proces dynamiczny, a więc w oparciu o zasoby obecne w całym łańcuchu dystrybucji” – tłumaczyła Ewa Krajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny.

źródło: Rynekzdrowia.pl