II Ogólnopolska Konferencja „Prowadzenie Opieki Farmaceutycznej”

 2 minuty

wykłady ekspertów farmacji

W tym roku po raz pierwszy, obok sesji plenarnej oraz warsztatów szkoleniowych, uczestników zaproszono do przedstawienia wyników swoich prac w formie plakatów lub wystąpień ustnych. Ogółem zgłoszono 12 prac. Wkrótce, zarówno abstrakty, jak i pełne prace, będą dostępne na stronie internetowej konferencji: www.opiekafarmaceutyczna.com.pl.

Po raz pierwszy do udziału w Konferencji zaproszono również przedstawiciela lekarzy – prof. Przemysława Kardasa, kierownika Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który przedstawił informacje dotyczące zjawiska niestosowania się do zaleceń terapeutycznych oraz zaprosił farmaceutów do udziału w międzynarodowym projekcie badającym ten problem (szczegóły: www.zmr.lodz.pl).

Uczestnicy konferencji mieli możliwość udziału w jednym z trzech warsztatów szkoleniowych: „Opieka farmaceutyczna dla pacjentów z cukrzycą”, „Opieka farmaceutyczna w astmie i POChP” oraz „Bezpieczeństwo stosowania leków oraz informacja o lekach OTC”. Każdy z warsztatów prowadzony był przez zespół z innego ośrodka akademickiego w Polsce, wykładowcami byli pracownicy wydziałów farmaceutycznych: Akademii Medycznej we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konferencja odbyła się w przepięknych plenerach jury krakowsko-częstochowskiej, a jej uczestnicy mieli okazję nie tylko posłuchać, co dzieje się w obszarach związanych z opieką farmaceutyczną, ale również odpocząć i pobawić się podczas wieczornego spotkania przy grillu. Kolejna Konferencja planowana jest w 2013 r., w międzyczasie farmaceuci z aptek ogólnodostępnych mogą włączyć się w prace Ogólnopolskiej Sekcji Opieki Farmaceutycznej i uczestniczyć w posiedzeniach naukowo-szkoleniowych odbywających się w różnych miastach w Polsce. Informacje o działalności sekcji na stronach www.ptfarm.pl, w zakładce sekcje ogólnopolskie.

źródło: Ptfarm.pl