Hurtowy obrót lekami w modelu komisowym według GIF

 2 minuty

farmaceuci w aptece

źródło: Gif.gov.pl / Rynekaptek.pl

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał interpretację w sprawie możliwości prowadzenia dystrybucji leków w modelu komisowym. W swojej analizie stwierdza, że „do transakcji gospodarczych dotyczących produktów leczniczych powinno się stosować zarówno przepisy prawa cywilnego, jak również przepisy prawa farmaceutycznego oraz aktów wykonawczych. Przy czym w przypadku takich transakcji występuje szereg ustawowych ograniczeń lub modyfikacji wobec cywilistycznych reguł obrotu, które wynikają w szczególności z przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne”.

W ocenie GIF nie jest dopuszczalne prowadzenie hurtowego obrotu lekami w oparciu o umowę komisu, ponieważ byłoby to sprzeczne lub mogło stanowić próbę omijania przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne. Wydając zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, GIF nie dysponuje uprawnieniem do takiego ukształtowania jego zakresu i treści, aby obejmowało ono prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie obrotu hurtowego lekami w oparciu o umowę komisu, albowiem byłoby to działanie organu sprzeczne z regulacjami ustawy Prawo farmaceutyczne.

Dlatego dopuszczalne jest prowadzenie obrotu lekami w oparciu o umowę komisu pod warunkiem stosowania regulacji Prawa farmaceutycznego – w zakresie, w jakim umowa komisu obejmuje fizyczne i prawne dostarczanie leków. To oznacza, że spółka powinna posiadać zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej o wskazanym zakresie.

Więcej na ten temat przeczytają Państwo TUTAJ.