GUS: w 2023 r. działalność prowadziło 11,5 tys. aptek i 1,1 tys. punktów aptecznych

 2 minuty

raport-rynek-farma-2023-2024

W końcu 2023 r. działalność prowadziło 11,5 tys. aptek (ogólnodostępnych i zakładowych) oraz 1,1 tys. punktów aptecznych, w których pracowało 57,8 tys. magistrów farmacji i techników farmaceutycznych – poinformował GUS. Na jedną aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny przypadało średnio 2996 osób.

Liczba aptek według danych GUS

Według danych GUS w 2023 r. odnotowano 1,6 proc. spadek liczby aptek ogólnodostępnych w porównaniu z 2022 r. oraz spadek o 2,5 proc. liczby punktów aptecznych w porównaniu z 2022 r. Ponadto funkcjonowały 24 apteki zakładowe (podobnie jak w 2022 r.).

Jak informuje GUS, stałe dyżury nocne pełniło 2,2 proc. aptek ogólnodostępnych, a dyżury okresowe – 15,3 proc. Sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych z wykorzystaniem strony internetowej realizowało 197 aptek i 6 punktów aptecznych.

Na jedną aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny przypadało średnio 2 996 osób (o 40 więcej niż przed rokiem). Największą liczbę ludności na jedną aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny odnotowano w województwie pomorskim (3 425), a najmniejszą – w lubelskim (2 615).

Struktura zatrudnienia

W 2023 r. w aptekach ogólnodostępnych, zakładowych i punktach aptecznych pracowało 63,2 tys. osób – w tym 25,9 tys. magistrów farmacji i 31,9 tys. techników farmaceutycznych (w porównaniu z 2022 r. odpowiednio więcej o 0,4 proc. i mniej o 0,3 proc.).

Podobnie jak w roku poprzednim, zdecydowaną większość pracujących stanowiły kobiety (83,4 proc. magistrów farmacji i 94,6 proc. techników farmaceutycznych). (PAP)

źródło: PAP