GIF w sprawie oznakowania aptek wykonujących testy i szczepienia

 2 minuty

Główny Inspektor Farmaceutyczny przedstawił stanowisko dotyczące prawidłowego oznakowania aptek wykonujących testy antygenowe w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz szczepienia przeciwko grypie.

W związku z poszerzeniem kompetencji farmaceutów o możliwość realizacji szczepień przeciwko grypie oraz przeprowadzania testów antygenowych w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i potrzebą określenia sposobu oznakowania aptek wykonujących powyższe usługi, Główny Inspektor Farmaceutyczny prezentuje następujące stanowisko:

„Wszystkie punkty szczepień oraz punkty testowania, niezależnie od formuły działania, powinny być oznaczone według jednolitych standardów tak, aby nie został naruszony art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974, z późn. zm., dalej: „u.p.f.”).”

W ocenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego w oznaczeniu o prowadzonym punkcie szczepień przeciwko grypie i punkcie testowania w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 nie może być żadnych treści wartościujących ani znaków graficznych, które zachęcałyby do skorzystania z usług i oferty apteki.

Niniejszym, Główny Inspektor Farmaceutyczny załącza ujednolicone i nienaruszające zakazu reklamy aptek i ich działalności grafiki do wykorzystania przez farmaceutów realizujących szczepienia przeciwko grypie i testy antygenowe w kierunku Covid-19 do poinformowania pacjentów o wykonywanych usługach poprzez umieszczenie oznaczenia w widocznym miejscu w aptece.

Więcej szczegółów znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Nia.org.pl