GIF wyjaśnia, kto ma uprawnienia do kupowania tlenu w hurtowniach farmaceutycznych

 4 minuty

kobieta trzyma słuchawke telefoniczna

Wobec pojawiających się pytań dotyczących uprawnienia jednostek ochrony przeciwpożarowej do zaopatrywania się w produkty lecznicze w hurtowniach farmaceutycznych, Główny Inspektor Farmaceutyczny przedstawił swoje stanowisko – o czym donosi Rynekzdrowia.pl.

Stanowisko GIF – podstawa prawna

  • Jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym ochotnicze straże pożarne, włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, są uprawnione do nabywania w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych określonych w załącznikach 1-3 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego w ramach zadań Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej (par. 1 pkt 10 lit. c rozporządzenia MZ z 7 kwietnia 2022 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych).
  • Jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym ochotnicze straże pożarne, niewłączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, są uprawnione do nabywania w hurtowniach farmaceutycznych tlenu medycznego (par. 1 pkt 12 rozporządzenia MZ z 7 kwietnia 2022 r.).
  • Stosownie do treści par. 1 pkt 10 rozporządzenia MZ z 7 kwietnia 2022 r., podmiotami uprawnionymi do nabywania produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych są jednostki realizujące zadania, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2-7d ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
  • Przywołane przepisy określają kategorie podmiotów i jednostek, w których swoje zadania zawodowe wykonuje ratownik medyczny.
  • Zgodnie z pkt 7 przywołanej regulacji, takimi jednostkami są jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (w tym jednostki ochotniczej straży pożarnej), włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
  • Zgodnie natomiast z par. 1 pkt 10 lit. c rozporządzenia MZ z 7 kwietnia 2022 r., produkty lecznicze, które mogą być nabywane przez takie jednostki, określają przepisy wydane na podstawie art. 11 ust. 12 ustawy o PRM, tj. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego w ramach zadań Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej, określające nazwy międzynarodowe (substancje czynne) oraz postaci produktów leczniczych, które mogą być podawane przez ratownika medycznego wykonującego zawód w określonych w rozporządzeniu jednostkach.
  • Jednostki ochrony przeciwpożarowej, które są włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, mogą zatem nabywać w hurtowaniach farmaceutycznych produkty lecznicze zawierające substancje czynne określone w załącznikach do ww. rozporządzenia.
  • W odniesieniu do jednostek ochrony przeciwpożarowej, które nie są włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, zastosowanie znajduje przepis par. 1 pkt 12 rozporządzenia MZ z 7 kwietnia 2022 r., zgodnie z którym podmiotem uprawnionym do nabywania w hurtowniach farmaceutycznych tlenu medycznego jest każdy podmiot, którego działalność wymaga posiadania lub wykorzystania tlenu medycznego.
  • Mając na względzie to, że zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, udział w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym ma charakter dobrowolny, jak również to, że wykonywanie zadań ratowniczych, w tym z wykorzystaniem tlenu medycznego, przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 tej ustawy, nie jest uzależnione od udziału takiej jednostki w tym systemie, każdą jednostkę ochrony przeciwpożarowej należy uznać za podmiot, którego działalność wymaga posiadania lub wykorzystania tlenu medycznego.

„Zatem każda jednostka ochrony przeciwpożarowej jest zatem podmiotem uprawnionym do nabycia w hurtowniach farmaceutycznych tlenu medycznego” – wskazuje GIF.

źródło: Rynekzdrowia.pl