Fundusz przypomina, jak korzystać z karty EKUZ

 1 minuta

źródło: Nfz.gov.pl

Dzięki Karcie w przypadku nagłych problemów ze zdrowiem pacjenci mogą skorzystać z opieki medycznej gwarantowanej przez publiczny system ubezpieczeń kraju, w którym wystąpiła pilna potrzeba skorzystania z usług lekarza. Osoby posiadające kartę, będą traktowane tak samo jak mieszkańcy danego kraju. Warto wiedzieć, że w większości krajów UE/ EFTA część kosztów jest pokrywana przez pacjentów na zasadzie opłat bezpośrednich. Dlatego przed wyjazdem na wymarzony urlop warto sprawdzić, jaki zakres bezpłatnej pomocy medycznej będzie można uzyskać w razie choroby czy wypadku. O Kartę mogą ubiegać się osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz członkowie rodziny zgłoszeni do ubezpieczenia.