Fundusz opublikował raport refundacyjny za okres styczeń-lipiec 2022 r.

 1 minuta

raport-11-12.2021

NFZ podał do wiadomości informację o wielkości kwoty refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych za styczeń-lipiec 2022 r.

Najnowszy raport NFZ

W związku z art. 102 ust. 5 pkt. 31 i 31a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Centrala NFZ podaje do wiadomości informację o wielkości kwoty refundacji i pozostałych parametrów określonych w ustawie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych za styczeń-lipiec 2022 r.

Jak donosi Fundusz, począwszy od raportu za okres styczeń-wrzesień 2020 r. kwota refundacji w części dotyczącej refundacji aptecznej obejmuje kwoty, o których mowa w art. 43a ust 3. oraz art. 43b ust. 7. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmiany procentowe wartości refundacji są wyliczone w odniesieniu do analogicznych wartości z poprzedniego okresu oraz poprzedniego roku, tj. również uwzględniających ww.

Pełną treść raportu znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Nfz.gov.pl