Fundacja Polpharmy wsparła naukowców

 1 minuta

Granty na badania naukowe otrzymują: prof. dr hab. Wojciech Młynarski (Pracownia Immunopatologii i Genetyki, Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii I Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), dr hab. Piotr Rieske (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Onkologii Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii), Katarzyna Koziak (Zakład Biochemii Ogólnej i Żywności, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny ) oraz Anna Jurewicz (Pracownia Neuroimmunologii, Katedra i Klinika Neurologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi). Naukowa Fundacja Polpharmy została założona przez firmę w 2001 r. Jej celem jest wspieranie rozwoju nauk farmaceutycznych i medycznych. Fundacja corocznie ogłasza konkurs na najlepsze projekty badawcze w tych dziedzinach. Od 2006 r. realizuje program stypendialny adresowany do uczestników studiów doktoranckich uczelni medycznych. W 2007 r. Zainicjowała program „Compliance”, którego celem jest utrwalenie w środowisku medycznym znaczenia przestrzegania przez pacjentów zaleceń terapeutycznych. Działalność statutowa Fundacji jest finansowana z budżetu Polpharmy. Firma przeznaczyła już na ten cel 15 mln zł.

źródło: Polpharma