Fundacja Polpharmy przyznała kolejne stypendia

 1 minuta

Farmacja Praktyczna

Stypendia wręczyli doktorantom dr Włodzimierz Gryglewicz, prezes zarządu ZF Polpharmy i dr Wojciech Kuźmierkiewicz, wiceprezes zarządu Fundacji, wspólnie z gospodarzem uroczystości, JM Rektorem WUM i rektorami macierzystych uczelni doktorantów. Rezultatem działalności założonej przez Polpharmę Fundacji jest przyznanie 45 zespołom badawczym grantów naukowych na blisko 14 mln zł na realizację projektów badawczych. W 2006 r. Fundacja uruchomiła program stypendialny adresowany do uczestników studiów doktoranckich uczelni medycznych. Program zakłada przyznanie wybitnym naukowcom raz na dwa lata 5 stypendiów o wartości 10 tys. zł każde. W tym roku stypendystami II edycji konkursu zostali: Magdalena Rogalska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku), Danuta Dudzik (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku), Wojciech Fendler (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Renata Ewa Perlikowska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Mateusz Adamski (Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum).