Finansowanie szczepień – apteki mogą już podpisywać umowy z NFZ

 2 minuty

szczepienie-apteki

Od 1 listopada 2023 r. obowiązują przepisy, dzięki którym Narodowy Fundusz Zdrowia może zawierać umowy z podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne i rozliczać ze środków publicznych wykonanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach – przypomina serwis Pulsmedycyny.pl.

Zalecenia dla aptek przed podpisaniem umowy

To oznacza, że od 2 listopada apteki mogą już składać wnioski do oddziałów wojewódzkich NFZ, właściwych ze względu na siedzibę apteki, na podstawie których będą podpisywać umowy na wykonanie i finansowanie szczepień.

NFZ prosi, aby podmiot prowadzący aptekę:

  • wpisał do systemu informatycznego NFZ lokalizację apteki,
  • uzupełnił formularz „Wniosku o zawarcie umowy”, który znajduje się w Aplikacji ofertowej, wydrukował go, podpisał oraz przesłał wraz z załącznikami do oddziału wojewódzkiego NFZ,
  • podpisał umowę na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptece,
  • gromadził dane niezbędne do przekazania komunikatem elektronicznym XML ŚWIAD oraz uzupełniał wpisy o kwalifikacji i wykonaniu szczepienia w e-Karcie szczepień pacjenta.

Praktyczne informacje o szczepieniach w aptekach

Szczegółowe informacje, które ułatwią prawidłową i sprawną realizację umowy, można znaleźć w:

  • zarządzeniu prezesa NFZ w sprawie ogólnych warunków zawierania i realizacji umów na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptece,
  • ogłoszeniu o naborze publikowanym na stronach internetowych wszystkich oddziałów wojewódzkich NFZ,
  • dokumentacji użytkownika/dokumentacji procesowej systemu informatycznego NFZ przygotowanej dla świadczeniodawców (aptek ogólnodostępnych),
  • instrukcji do procesu sprawozdawania i rozliczania wykonanych szczepień, która zostanie opublikowana dodatkowo jako komunikat na stronie internetowej NFZ.

źródło: Pulsmedycyny.pl