E-skierowanie na leczenie uzdrowiskowe

 3 minuty

rehabilitacja-skierowania

Resort zdrowia rozszerza pakiet usług e-zdrowia w zakresie skierowań na leczenie i rehabilitację w uzdrowiskach. Od czerwca 2023 r. lekarze nie będą wystawiać takiego skierowania w formie papierowej – przypomina serwis Politykazdrowotna.com.

Eliminowanie papierowych skierowań

Wdrożenie usługi e-skierowania i wyeliminowanie papierowych skierowań na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową – to założenia projektu rozporządzenia MZ, które zostało opublikowane na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Projekt określa dwie postaci skierowań na leczenie i rehabilitację w uzdrowiskach – formę elektroniczną oraz papierową.

E-skierowanie na leczenie i rehabilitacje uzdrowiskową

Skierowanie wystawiane w postaci elektronicznej będzie zawierało m.in.: oznaczenie świadczeniodawcy wystawiającego skierowanie obejmujące nazwę usługodawcy, jego identyfikator, nr REGON, nazwę oraz kody identyfikujące jednostkę i komórkę organizacyjną zakładu leczniczego oraz specjalność komórki organizacyjnej zakładu leczniczego, adres miejsca wystawienia skierowania, numer umowy zawartej przez świadczeniodawcę z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także numer identyfikujący skierowanie, datę jego wystawienia, oznaczenie świadczeniobiorcy, tj. imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe, oznaczenie osoby wystawiającej skierowanie elektroniczne, które będzie obejmowało imię (imiona) i nazwisko osoby wystawiającej skierowanie lub osoby upoważnionej do wystawienia skierowania, kwalifikacje zawodowe, identyfikator pracownika medycznego oraz podpis.

Skierowanie w postaci elektronicznej wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będzie następnie przekazywane, poprzez system informacji medycznej, do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Informacje dla pacjenta o kolejnych etapach przetwarzania skierowania elektronicznego, w tym o jego rejestracji i potwierdzeniu, będą dostępne w aplikacji mobilnej Internetowego Konta Pacjenta (IKP) lub wiadomości SMS i e-mail.

Papierowe skierowanie na leczenie i rehabilitacje uzdrowiskową

Zgodnie z treścią projektowanego rozporządzenia, skierowanie będzie wystawione i prowadzone w postaci papierowej w przypadkach, gdy skierowanie wystawione przez lekarza na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową ma być zrealizowane poza granicami kraju lub kiedy nie pozwalają na to techniczne warunki, bo np. brak jest dostępu do systemu teleinformatycznego.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., przy czym do dnia 30 czerwca 2023 r. dopuszcza się stosowanie skierowań w postaci papierowej, z wyjątkami.

źródło: Politykazdrowotna.com