e-Rewolucja już w 2013 r.

 1 minuta

W najnowszym rankingu „Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia” Polska zajęła 26. miejsce wśród 33 badanych krajów. Przed nami jest nawet Macedonia. Kuleje wszystko: mamy najdłuższe w Europie kolejki, słaby dostęp do specjalistów, często łamane są prawa pacjentów. Tymczasem rząd przygotowuje e-rewolucję, która ma uzdrowić służbę zdrowia. Nowy system będzie funkcjonował na bazie podpisu elektronicznego (takie dokumenty będą wydawane od 1 stycznia 2011 r.) oraz tzw. e-recept, które wyeliminują problem nieczytelnie wypełnionych, papierowych blankietów. Koszty informatyzacji służby zdrowia wyniosą ok. 800 mln zł, z czego 85 proc. pokryją fundusze unijne.