E-recepta ważna rok, ale pierwsza realizacja powinna nastąpić w ciągu 30 dni

 3 minuty

farmaceuci w aptece

źródło: Rynekaptek.pl

Resort zdrowia postanowił przypomnieć kilka zasad realizacji recept elektronicznych. I tak, e-recepty na niektóre leki mają z góry określony termin ważności:

  • najmniej czasu masz na wykupienie antybiotyku — tylko 7 dni,
  • e-recepta na preparaty immunologiczne będzie ważna przez 120 dni.

Pozostałe e-recepty są ważne przez 30 dni. Recepty elektronicznej ważnej przez 30 dni po tym terminie już nie zrealizujemy.

Ponadto:

  • 30-dniową e-receptę można wykupić w późniejszym terminie, tylko jeśli lekarz zaznaczy, że można ją zrealizować od konkretnej daty (to częste rozwiązanie w przypadku leków na choroby przewlekłe).
  • Jeśli lekarz nie wpisał daty realizacji („data realizacji od…”), to czas na wykupienie e-recepty rozpoczyna się w momencie jej wystawienia. Jeśli lekarz zaznaczył późniejszą datę realizacji, to zobaczymy ją na e-recepcie – od tego dnia można wykupić lek. 30 dni ważności e-recepty liczymy od tej daty.
  • E-recepta może być także ważna przez 1 rok (365 dni) w przypadku terapii trwającej co najmniej rok. Taką e-receptę otrzymają pacjenci chorzy przewlekle, którzy na stałe przyjmują określone dawki leków.
 Lekarz musi zaznaczyć, że e-recepta ma być ważna przez 365 dni – zobaczymy na niej „datę realizacji do” określonego dnia.
  • Jeśli nasza e-recepta ważna jest przez rok i tak powinniśmy wykupić pierwsze opakowanie nim minie 30 dni od daty jej wystawienia. Jeśli zrobimy to po 30 dniach, farmaceuta wyda nam mniejszą ilość leku, proporcjonalnie do liczby dni, które upłynęły od daty wystawienia e-recepty albo od daty „realizacji od”.
  • Przy wykupie kolejnych opakowań, bez względu na to, kiedy po nie przyjdziemy, farmaceuta już nie będzie zmniejszał nam ilości leku.
  • Jednorazowo można wykupić zapas leków na 180 dni. Nie ma możliwości wykupienia leków na 365 dni.
  • Jeżeli lekarz wystawił nam e-receptę na 365 dni, upewnijmy się, że wypisał na niej, jak dawkować lek. Jeśli nie określił dawkowania, e-receptę wystawioną na 365 dni musimy zrealizować w ciągu 30 dni.
  • Jeśli dany lek wypisany przez lekarza w większej ilości, np. 10 opakowań, kupujemy „na raty”, to zakupy muszą odbywać się w tej samej aptece.