Dlaczego warto zabrać na wakacje kartę EKUZ?

 3 minuty

reklama w aptece

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ułatwia korzystanie z opieki medycznej w państwach Unii Europejskiej i EFTA. Dzięki karcie EKUZ otrzymamy pomoc medyczną w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej na identycznych zasadach, jak osoby ubezpieczone w państwie, do którego podróżujemy – przypomina NFZ.

Karta EKUZ wydawana jest bezpłatnie. W 2021 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wydał ponad 1,7 mln Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Czym jest EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest unijnym dokumentem, który potwierdza nasze prawo do świadczeń medycznych. EKUZ jest honorowana w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz EFTA (Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii). W razie nagłej choroby lub wypadku EKUZ uprawnia nas do skorzystania z pomocy lekarza lub hospitalizacji za granicą.

Co istotne, możemy skorzystać z pomocy medycznej na identycznych prawach, które obowiązują osoby ubezpieczone w państwie, do którego podróżujemy.

Warto jednak pamiętać, że zakres finansowanych w ramach EKUZ rodzajów pomocy lekarskiej może różnić się w poszczególnych państwach.

Dzięki karcie EKUZ mamy prawo do leczenia:

 • niezbędnego i nieplanowanego;
 • w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa;
 • na takich samych zasadach, jak obywatele danego państwa.

Należy przy tym pamiętać, że jeśli w danym państwie pacjent pokrywa część kosztów za wizytę u lekarza, to także dla nas będzie ona częściowo odpłatna.

Kto może wyrobić EKUZ i jak to zrobić?

EKUZ przysługuje każdej osobie, która jest ubezpieczona w Polsce. Mogą otrzymać ją też niektóre osoby nieubezpieczone, które mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do 18 lat, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka).

Wniosek o wydanie EKUZ można złożyć:

 • osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ;
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP;
 • przez Internetowe Konto Pacjenta;
 • pocztą tradycyjną – na adres oddziału lub delegatury NFZ;
 • pocztą elektroniczną, jednak wyłącznie w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ.

Jeśli złożymy wniosek w placówce NFZ, Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego otrzymamy od ręki.

Jak długo EKUZ jest ważna?

 • Osobom zatrudnionym albo prowadzącym działalność gospodarczą Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest wydawana na 3 lata.
 • Dzieci i młodzież, którym przysługuje EKUZ, otrzymają kartę ważną do ukończenia 18. r.ż.
 • EKUZ dla emerytów, którzy ukończyli 60 lat – w przypadku kobiet lub 65 lat – w przypadku mężczyzn, będzie ważna aż 20 lat.
 • Wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje na temat karty EKUZ znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Nfz.gov.pl