Dekada pełna sukcesów

 5 minut

We wtorek kwietnia br. w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się uroczystość jubileuszu 10-lecia istnienia Naukowej Fundacji Polpharmy, wręczenia grantów laureatom IX edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych i III edycji konkursu na stypendium naukowe dla doktorantów.

Na uroczystość przybyli znakomici goście – wybitni lekarze, przedstawiciele władz uczelni medycznych, administracji państwowej oraz mediów. Część oficjalna rozpoczęła się od wystąpienia Jerzego Staraka, założyciela Fundacji i przewodniczącego Rady Nadzorczej Polpharmy. – Trudno uwierzyć, że to już 10 lat! Mam wrażenie, że zaledwie wczoraj spotkaliśmy się, aby dyskutować o wyborze najlepszej strategii działania dla realizacji celu, jaki sobie postawiliśmy. Tym celem było i jest wspieranie rozwoju polskiej medycyny i farmacji – powiedział Jerzy Starak, podsumowując działalność Naukowej Fundacji Polpharmy.

 

Co dokładnie udało się osiągnąć w ciągu ostatnich 10 lat?

Długo by wymieniać. Misją założonej w 2001 r. Fundacji jest wspieranie nauk farmaceutycznych i medycznych, poprzez finansowanie badań naukowych. Naukowa Fundacja Polpharmy jest jedyną tego typu polską organizacją wspierającą ludzi nauki na tak szeroką skalę. Od początku istnienia Fundacja przeznaczyła blisko 15 mln zł na granty i stypendia naukowe. Dzięki wsparciu finansowemu powstało kilkadziesiąt prac doktoranckich, a ponad 50 zespołów naukowych prowadziło lub prowadzi innowacyjne badania.

Naukowa Fundacja Polpharmy nie tylko wspiera naukowców, ale także przyczynia się do upowszechniania prowadzonych przez nich badań. W 2011 r. została wydawcą czasopisma naukowego pt.: „Postępy Polskiej Medycyny i Farmacji”, w którym publikowane są prace przeglądowe i poglądowe powstałe w oparciu o projekty badawcze finansowane z jej środków. Materiały te dokumentują osiągnięcia nagrodzonych badaczy, poszerzają stan wiedzy w danej dziedzinie i co najważniejsze – są dostępne dla szerokiego grona czytelników. Nad wysokim poziomem merytorycznym prac czuwają m.in. recenzenci oraz Rada Naukowa Fundacji. Do zadań składającej się z ekspertów z różnych dziedzin medycyny i farmacji Rady należy ponadto wybór tematu konkursu, wstępna kwalifikacja nadesłanych prac, wybór recenzentów i ułożenie listy rankingowej nadesłanych projektów.

Z okazji dziesięciolecia został wydany okolicznościowy album pt: „Najważniejsze odkrycia są ciągle przed nami”, który jest podziękowaniem dla wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu Fundacji. Naukowa Fundacja Polpharmy prowadzi kilka programów skierowanych do naukowców w różnym wieku i na różnym szczeblu rozwoju kariery naukowej – od konkursu na najlepsze prace magisterskie, poprzez program stypendialny i na grantach kończąc. Najważniejszym programem realizowanym przez Fundację jest konkurs na finansowanie projektów badawczych. W IX edycjach konkursu wpłynęło ponad 350 projektów, z czego 55 otrzymało granty finansowe a ich wyniki zostały opublikowane w wiodących krajowych i międzynarodowych pismach medycznych.

Obecnie trwa X edycja konkursu, którego tematem jest „Biotechnologia – nowatorskie metody otrzymywania i podawania leków oraz oceny ich skuteczności”. Lista laureatów zostanie ogłoszona w grudniu br. Przyglądając się projektom prowadzonym przez Naukową Fundację Polpharmy nie należy zapomnieć o działaniach promujących przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów (compliance). Fundacja, jako pierwsza instytucja w Polsce zainteresowała się programem compliance. W 2007 r. ogłosiła konkurs na projekt badawczy pt.: „Problem współpracy z pacjentem w leczeniu i profilaktyce chorób przewlekłych: występowanie, ocena, propozycje poprawy”, w którym wyłoniono dwoje laureatów. W 2010 r. wydała raport pt.: „Polskiego Pacjenta Portret Własny”, w którym przedstawiono postawy Polaków wobec zaleceń terapeutycznych lekarzy w terapii chorób przewlekłych.

Potwierdzeniem sukcesów i wagi Naukowej Fundacji Polpharmy są zdobywane przez nią nagrody. Praktycznie od początku istnienia otrzymuje liczne wyróżnienia za działania na rzecz polskiej nauki. Jednym z najważniejszych jest nagroda specjalna Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego z 2010 r. za zasługi dla rozwoju nauk farmaceutycznych oraz tytuł Mecenasa Samorządu Aptekarskiego od Naczelnej Izby Aptekarskiej. W 2011 r. Fundacja została uhonorowana tytułem Niezawodnego Przyjaciela Ludzi Nauki: Medycyny i Farmacji, przyznanym przez Izbę Gospodarczą „Farmacja Polska” i „Gazetę Farmaceutyczną”. Wszystkie informacje i aktualności dotyczące Fundacji oraz organizowanych przez nią konkursów są dostępne na stronie www.polpharma.pl, w zakładce Fundacja.