Czerwcowe wyniki sprzedaży aptecznej

 3 minuty

projekt-lipcowej-listy-refyndacyjnej-2022

W czerwcu br. rynek apteczny zanotował sprzedaż na poziomie 3547,7 mln zł. To o 297,5 mln zł (+9,2 proc.) więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego – wynika z szacunków analityków z PEX PharmaSequence, na które powołuje się serwis Politykazdrowotna.com. Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zmniejszyła się o 35,6 mln zł (-1 proc.).

Sprzedaż apteczna w czerwcu br.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez PEX PharmaSequence, obrót statystycznej apteki wyniósł w czerwcu 2022 r. 272,5 tys. zł i był o 11,5 proc. wyższy względem analogicznego okresu 2021 r. Porównując dane do analogicznego okresu 2021 r. zwiększyła się wartość wszystkich monitorowanych segmentów. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1079,5 mln zł i wzrosła o 22,6 mln zł (+2,1 proc.), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 935,9 mln zł i wzrosła o 112,7 mln zł (+13,7 proc.), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1499,6 mln zł i wzrosła o 155,8 mln zł (+11,6 proc.).

Szczegółowe dane analityków

  • W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się dla jednego analizowanego segmentu. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 4,2 mln zł (+0,4 proc.), sprzedaż produktów pełnopłatnych spadła o 35 mln zł (-3,6 proc.), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej spadła o 4,5 mln pl (-0,3 proc.).
  • Średnia cena detaliczna leku w czerwcu wyniosła ponad 25 zł i wzrosła o 0,6 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca i o 7,6 proc. względem analogicznego okresu 2021 r.
  • Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 30,6 zł (wzrost o 2,9 proc. vs czerwiec 2021), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 33,4 zł (wzrost o 9,4 proc. vs czerwiec 2021), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 20,2 zł (wzrost o 9,7 proc. vs czerwiec 2021).
  • Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w czerwcu br. wyniosła 25,3 proc i była wyższa o 1,2 proc. w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2021 r., a w porównaniu do maja marża wzrosła o 1,7 proc.
  • W czerwcu refundacja leków osiągnęła wartość 817 mln zł, tj. o 3,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 r.
  • Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w czerwcu 23 proc. i był wyższy o 0,4 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 1,3 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r.

źródło: Politykazdrowotna.com / PEX PharmaSequence