COVID-19: Wsparcie UE tylko do końca przyszłego roku

 3 minuty

komisja-ue-koniec-finansowania-covid wsparcie UE

Jak donosi Politykazdrowotna.com, Komisja Europejska stopniowo wycofuje tymczasowy program pomocowy w związku z COVID-19. Kraje członkowskie otrzymają jednak wsparcie finansowe w ramach zaplanowanych wcześniej działań.

Wygaszanie ram pomocowych

Tzw. tymczasowe „ramy pomocy państwa”, które zostały przyjęte 19 marca 2020 r., a 18 listopada 2021 r. zostały znowelizowane, będą obowiązywały tylko do 30 czerwca 2022 r. i nie zostaną wydłużone. Komisja Europejska planuje stopniowo wycofywać się z ich postanowień, jednak w mocy zostaną utrzymane zobowiązania, których finansowanie zaplanowano do 31 grudnia 2022 r. i do 31 grudnia 2023 r.

„Wycofywanie ram pomocy będzie etapowe i skoordynowane, a przedsiębiorstwa dotknięte pandemią nie zostaną nagle odcięte od niezbędnego wsparcia. W tymczasowych ramach pomocy państwa w związku z COVID-19 przewidziano już elastyczne przejście, w szczególności w odniesieniu do opcji konwersji i restrukturyzacji dużych instrumentów finansowych, takich jak: gwarancje, pożyczki czy zaliczki zwrotne na inne formy pomocy, czyli na przykład dotacje bezpośrednie. Będą one obowiązywać do 30 czerwca 2023 r., z konkretnymi zabezpieczeniami. Jesteśmy gotowi zapewnić państwom członkowskim wszelkie niezbędne wytyczne i wsparcie podczas stopniowego wycofywania” – podkreśla Margrethe Vestager, europejska komisarz ds. konkurencji.

Jak dodaje Margrethe Vestager, powodem, dla którego Komisja Europejska nie planuje przedłużać obowiązywania tymczasowych ram pomocy, jest poprawa sytuacji gospodarczej w państwach członkowskich. Wyjątkiem są jednak środki wsparcia inwestycji i wypłacalności.

„Te dwa narzędzia są bardzo ważne dla ożywienia gospodarki i przyciągnięcia inwestycji prywatnych na rzecz szybszej, bardziej ekologicznej i cyfrowej odbudowy, w związku z czym powinny pozostać do dyspozycji państw członkowskich dłużej niż inne środki” – tłumaczy komisarz ds. konkurencji.

Bilans dotychczasowych działań

Europejska komisarz ds. konkurencji przekazała, że dotychczas Komisja przyjęła ponad 1300 decyzji dotyczących pomocy państwom czy przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami pandemii. Zatwierdziła prawie 950 środków krajowych o łącznej kwocie pomocy prawie 3,2 bln euro.

Dodaje, że po wycofaniu tymczasowych ram pomocy, państwa członkowskie mogą również korzystać z innych, stałych form pomocy, takich jak na przykład środki zapewniające rekompensatę dla przedsiębiorstw za szkody bezpośrednio poniesione w wyniku wyjątkowych okoliczności lub środki pomagające firmom radzić sobie z niedoborami płynności i pilną potrzebą pomocy na ratowanie.

źródło: Politykazdrowotna.com