Blisko 4 tys. lekarzy z Ukrainy otrzymało zgodę na wykonywanie zawodu w Polsce

 2 minuty

szpital-lekarze

Resort zdrowia przekazał, że 3 930 lekarzy i lekarzy dentystów, którzy uzyskali kwalifikacje na Ukrainie, otrzymało pozytywną decyzję w związku ze złożeniem wniosku o umożliwienie im pracy na terytorium Polski po lutym 2022 r. – informuje serwis Pulsmedycyny.pl. Ta decyzja stanowi podstawę do ubiegania się w Naczelnej Izbie Lekarskiej o Prawo Wykonywania Zawodu.

Pozytywne decyzje umożliwiające pracy w Polsce

Ministerstwo Zdrowia przekazało, że 3 930 lekarzy i lekarzy dentystów, którzy uzyskali kwalifikacje na Ukrainie, otrzymało pozytywną decyzję w związku ze złożeniem wniosku o umożliwienie pracy na terytorium Polski po lutym 2022 r. Z tego 3 606 to liczba lekarzy i lekarzy dentystów, którzy otrzymali pozytywne decyzje według procedury art. 61 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 237 lekarzy i lekarzy dentystów otrzymało pozytywne decyzje według procedury na czas i miejsce, a 87 lekarzy i lekarzy dentystów według procedury warunkowe Prawo Wykonywania Zawodu (PWZ).

Jednocześnie resort zaznaczył, że do jego zadań należy wydawanie decyzji, która stanowi podstawę do ubiegania się w Naczelnej Izbie Lekarskiej o PWZ, które to umożliwia podjęcie pracy w Polsce.

Podstawa prawna

MZ przypomniało, że cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego UE okręgowa rada lekarska, na podstawie decyzji Ministerstwa Zdrowia, przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza lub prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty (art. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty) na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce jego wykonywania wskazane w tej decyzji (ust. 2a, 2e) lub warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty (ust.9, warunkowe prawo dotyczy okresu w którym obowiązuje stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii).

Warunkowe prawo wykonywania zawodu, które dotyczy tylko obywateli Ukrainy, można otrzymać decyzją według procedury zawartej w art. 61 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

źródło: Pulsmedycyny.pl