Błąd w systemie powodował wyższe dopłaty za leki recepturowe – co z rozliczaniem refundacji?

 3 minuty

ustawa-refundacyjna

Błąd algorytmu w oprogramowaniu aptecznym KS-AOW sprawił, że pacjenci mieli naliczoną wyższą kwotę dopłaty za lek recepturowy – donosi serwis Pulsmedycyny.pl. W związku z tym Kamsoft zaktualizował system i poinformował, że apteki powinny podjąć działania naprawcze.

Algorytm źle wyliczał dopłatę pacjenta

Firma Kamsoft wystosowała komunikat do aptek, które od 1 stycznia 2024 dokonały jakiejkolwiek sprzedaży refundowanych leków recepturowych. Dostawca oprogramowania aptecznego przypomina, że zgodnie z nowelizacją ustawy refundacyjnej wprowadzono limity refundacyjne dla leków recepturowych, co skutkuje nową sytuacją, jaką jest dopłata pacjenta ponad nowy limit.

„Większość poczynionych przez nas założeń (w oparciu o wcześniejsze wieloletnie doświadczenie) okazała się trafiona, jednak nie wszystkie. W trakcie trwających cały czas testów nowego mechanizmu rozliczania refundacji leków recepturowych wykryliśmy sytuacje, w których nowy algorytm w sposób niewłaściwy wylicza dopłatę pacjenta ponad limit finansowania za jednostkę surowca farmaceutycznego służącego do sporządzenia leku recepturowego i powiększa ją o 8%. Konsekwencją tej sytuacji jest pobranie od pacjenta wyższej dopłaty niż apteka powinna pobrać” – donosi Kamsoft.

Nowa wersja KS-AOW wskaże te refundowane leki recepturowe, dla których dopłata pacjenta jest niepoprawna

Problem został niezwłocznie usunięty po wykryciu problemu, a 11 stycznia została wydana wersja systemu aptecznego KS-AOW 2024.0.2.1, która wyliczała dopłatę w prawidłowy sposób. Natomiast dzień później, 12 stycznia br., pojawiła się kolejna wersja systemu KS-AOW 2024.0.2.2.

Nowa wersja zawiera mechanizm, który w ramach funkcjonalności dotyczących przygotowania zestawienia refundacyjnego, wskaże na te refundowane leki recepturowe, dla których dopłata pacjenta jest niepoprawna. Jak podaje Kamsoft, instrukcja stanowiskowa, która pokaże, w jaki sposób można dokonać takiej weryfikacji i jakie w związku z tym można podjąć działania naprawcze, jest dostępna w systemie KS-AOW/O systemie/ Procedura postępowania dla aptek realizujących recepty na lek recepturowy od 1 stycznia 2024 r.

Co z rozliczeniem refundacji?

„Brak działań weryfikacyjnych i naprawczych po stronie apteki może skutkować problemami w rozliczeniu refundacji leków recepturowych za pierwszy okres sprawozdawczy w 2024. Piszemy o skutkach prawdopodobnych, gdyż do tej pory NFZ nie opublikował informacji, w jaki sposób będzie dokonywał weryfikacji sprawozdania w zakresie wprowadzonych zmian w komunikacie LEK 3.1” – tłumaczy dostawca oprogramowania.

źródło: Pulsmedycyny.pl