Bezpłatna mammografia dla kobiet 45-74 lat oraz refundacja terapii lekowej raka piersi

 3 minuty

mammografia-szerszy-dostep

Od 1 listopada br. do programu profilaktyki raka piersi będzie uprawnionych więcej kobiet – poinformował resort zdrowia. Panie w wieku 45-74 lat będą mogły bezpłatnie wykonać badania mammograficzne. Obecnie z możliwości tej korzystają tylko osoby między 50. a 69. rokiem życia.

Nowe rozwiązania w programach profilaktycznych dla kobiet

„Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. Wśród nowotworów rak ten stanowi około 23% wszystkich zachorowań i jest przyczyną blisko 14% zgonów. Te dane wskazują, że musimy wprowadzać i rozszerzać programy profilaktyczne. To prosty, nieinwazyjny i skuteczny sposób wczesnego wykrywania chorób nowotworowych, który znacząco poprawia rokowanie” – mówi minister zdrowia Katarzyna Sójka. I dodaje: „Przy współudziale organizacji pacjenckich i lekarzy specjalistów onkologii wypracowaliśmy nowe rozwiązania w programach profilaktycznych dla kobiet”.

Ze względów technicznych dostęp do badań dla rozszerzonej grupy kobiet możliwy będzie od 1 listopada br. Projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji publicznych. Od 1 stycznia 2024 r. do programu profilaktyki raka piersi będą także włączone kobiety po 5 latach od zakończenia leczenia raka piersi.

Refundowane terapie

Na podstawie decyzji Ministra Zdrowia terapia trastuzumabem derukstekanem zostanie objęta refundacją od 1 listopada 2023 r. w ramach programu lekowego B.9.FM – leczenie chorych na raka piersi. Terapia będzie dostępna dla pacjentów w drugiej, trzeciej lub czwartej linii leczenia stosowanej z powodu nieoperacyjnego lub zaawansowanego HER2-dodatniego raka piersi, po zastosowaniu co najmniej jednej linii terapii anty-HER2.

Od 1 listopada 2023 r. będzie też refundowana terapia olaparybem w leczeniu raka piersi w zakresie:

  • pooperacyjnego leczenia wczesnego HER2-ujemnego raka piersi wysokiego ryzyka z obecnością mutacji germinalnych w genach BRCA1/2,
  • zaawansowanego lub przerzutowego HER2-ujemnego raka piersi z obecnością mutacji germinalnych w genach BRCA1/2,
  • zaawansowanego lub przerzutowego potrójnie ujemnego raka piersi z obecnością mutacji germinalnych w genach BRCA1/2.

Od 18 września do 31 października 2023 r. zostanie uruchomiony pomostowy Program Wczesnego Dostępu w celu przyspieszenia terapii trastuzumabem derukstekanem dla pacjentów z HER2-dodatnim przerzutowym rakiem piersi.

Z programu będą mogli skorzystać wszyscy pacjenci spełniający kryteria kwalifikacji do programu lekowego B.9.FM – w drugiej, trzeciej lub czwartej linii leczenia stosowanego z powodu nieoperacyjnego lub zaawansowanego HER2-dodatniego raka piersi.

Od 1 listopada 2023 r. wszyscy pacjenci spełniający kryteria i włączeni do Programu Wczesnego Dostępu od 18 września do 31 października, będą mogli kontynuować terapię trastuzumabem derukstekanem już refundowaną przez Ministra Zdrowia, w ramach programu lekowego B.9.FM.

„Wszystkie podejmowane przez nas działania mają na celu zwiększenie liczby osób, które przystępują do badań profilaktycznych. Wczesne wykrywanie nowotworów zwiększa odsetek wyleczeń i umożliwia zastosowanie oszczędzającego zabiegu chirurgicznego. Zachęcamy Polki do korzystania z badań!” – apeluje szefowa resortu zdrowia.

źródło: Gov.pl