Będą zmiany w rozporządzeniu dotyczącym świadczeń realizowanych w POZ i NiŚOZ

 2 minuty

student-ubezpieczenie

Resort zdrowia skierował do opiniowania rozporządzenie regulujące zakresy świadczeń gwarantowanych w POZ oraz Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej realizowanej w warunkach ambulatoryjnych – poinformował serwis Politykazdrowotna.com.

Przewidywane zmiany w świadczeniach

Skierowane do opiniowania rozporządzenie wprowadza rozwiązanie umożliwiające świadczeniodawcom wybór zakresu badań do diagnostyki chorób alergicznych, z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych pacjentów, zgodnie ze wskazaniami wiedzy medycznej.

  • W projektowanej nowelizacji rozporządzenia poprawiono też omyłkę pisarką dotyczącą nazwy specjalizacji lekarskiej z zakresu endokrynologii i diabetologii dziecięcej, natomiast w zakresie specjalistycznych konsultacji pediatrycznych z zakresu pulmonologii zastępuje się omyłkowo wpisanego lekarza specjalistę z dziedziny diabetologii i endokrynologii lekarzem specjalistą w dziedzinie chorób płuc dzieci.
  • Ponadto w przypadku realizacji świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych, uchylono niniejszym rozporządzeniem wymóg realizacji tego świadczenia w zakresie podstawowym wyłącznie przez podmiot leczniczy, w którego strukturze znajduje się izba przyjęć, a podmiot zapewnia przebywanie lekarza w miejscu udzielania świadczeń w zakresie izby przyjęć stale, w godzinach funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
  • Zmiana ma na celu racjonalizację wymagań dotyczących zatrudnienia personelu medycznego w izbach przyjęć przy jednoczesnym udzielaniu świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jak również zachowaniu dostępności do tych samych świadczeń oraz utrzymaniu ich jakości na dotychczasowym poziomie.

Zakładanym terminem wejścia w życie rozporządzenia jest 1. stycznia 2024 r.

źródło: Politykazdrowotna.com