prof. Halina Sienkiewicz-Jarosz

Kierownik Kliniki Neurologicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie