mgr Żaneta Pietrzak

Uniwersytet Łódzki, Katedra Rachunkowości, Zakład Rachunkowości Zarządczej