dr hab. n. med. Jarosław Woroń

1. Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2. Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM Kraków 3. Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badania Bólu