Anafilaksja – o tym mówi się za mało

 3 minuty

W ramach kampanii społecznej „Przygotuj się na wstrząs!” 12 grudnia ub.r. w Warszawie odbyła się debata ekspertów. Była to bardzo żywa dyskusja przedstawicieli środowisk naukowych, z której wnioski będą stanowiły punkt wyjścia dla działań informacyjno-edukacyjnych prowadzonych w ramach kampanii w 2014 r. Uczestnicy debaty to wybitni specjaliści z dziedziny alergologii i ratownictwa medycznego. Dyskusja moderowana była przez Tomasza Machałę – redaktora naczelnego portalu Natemat.pl.

Wszyscy uczestnicy debaty zgodnie przyznali, że anafilaksja i wstrząs anafilaktyczny są problemami za mało znanymi w społeczeństwie, a nawet w środowisku medycznym. Lekarze POZ mają problem z rozpoznawaniem objawów oraz właściwym leczeniem anafilaksji. Waga problemu jest nieoszacowana – to jeden z najbardziej niedocenianych problemów współczesnej medycyny. Anafilaksja nie jest już tak rzadką chorobą jak kiedyś. Alergia to choroba cywilizacyjna, a rosnąca liczba przypadków anafilaksji zmusza do podniesienia tego problemu.

Uczestnicy spotkania poświęcili wiele uwagi wstrząsowi anafilaktycznemu, który jest stanem zagrażającym życiu. Ważnym elementem dyskusji było wdrożenie właściwego postępowania w przypadku ratowania osób w anafilaksji i wstrząsie anafilaktycznym, w tym użycia adrenaliny do samodzielnego stosowania (w ampułkostrzykawce). Adrenalina jest jedynym lekiem, który może uratować życie pacjenta, u którego zacznie się wstrząs. Czas na jej podanie jest bardzo ograniczony – adrenalinę powinno się podawać od razu, w pierwszych minutach i przy pierwszych objawach anafilaksji. Najczęstsze objawy to początkowo świąd skóry na dłoniach, potem świąd może rozprzestrzeniać się na całe ciało, może pojawić się pokrzywka, obrzęk. Mogą również wystąpić objawy ze strony brzusznej, silny ból brzucha. Oprócz tego obfite poty, lęk i objawy ze strony układu oddechowego i układu krążenia oraz duszność.

Wspólnym celem, który wynika z debaty, jest zwiększenie świadomości Polaków na temat anafilaksji oraz pierwszej pomocy we wstrząsie anafilaktycznym. Efektem spotkania będzie między innymi wypracowanie komunikatów skierowanych do trzech grup docelowych, tj. lekarzy alergologów, lekarzy POZ i farmaceutów oraz dziennikarzy, a poprzez media do społeczeństwa.

źródło: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.