Ponad 50% dzieci i młodzieży szkolnej Krakowa ma objawy alergiczne

 3 minuty

Farmacja Praktyczna

Badaniem ankietowym objęto 7652 uczniów (3909 w wieku 7-8 lat i 3743 w wieku 16-17 lat). Objawy alergiczne zgłaszało 3893 ankietowanych (tj. 50,9%), w tym 62,9% 7-8-latków i 38,3% 16-17-latków. Wyniki badań ankietowych pokazują, że 2366 uczniów zgłaszających objawy alergiczne, tj. 61%, nie było konsultowanych alergologicznie.

Badania diagnostyczne przeprowadzono u 359 uczniów, tj. u 15% uczniów skierowanych do II etapu badań. W grupie 7-8-latków z dodatnim wywiadem w kierunku alergii ostatecznie rozpoznano: u 60,1% ANN, u 12,9% AZS, 5,7% AP, u 4,6% AO, u 3,1% ZS i u 2,6% AKZS. W grupie 16-17-latków z dodatnim wywiadem w kierunku alergii ostatecznie rozpoznano: u 33,1% ANN, u 13,8% AO, u 7,2% AKZS, u 4,8% AP, u 4,2% ZS i u 3 % AZS.

W grupie 7-8-latków najczęściej uczulającymi alergenami były: roztocza kurzu domowego, pyłek traw, alergeny kota. W grupie 16-17-latków najczęściej uczulającymi alergenami były: roztocza kurzu domowego i mączne, pyłek traw, bylicy.

W grupie 7-8-latków potwierdzono alergie na substancje chemiczne u 16% badanych. Najczęściej uczulającymi haptenami były związki kobaltu i niklu. W grupie 16-17-latków potwierdzono alergie na substancje chemiczne u 20% badanych. Najczęściej uczulającymi haptenami były związki niklu, kobaltu, palladu i chromu.

W grupie 7-8-latków potwierdzono alergię pokarmową u 14,2% badanych (dodatni wynik panelu pokarmowego fx5 – białko jaja kurzego, białko mleka krowiego, ryba, dorsz, pszenica, orzech ziemny, soja). W grupie 16-17-latków potwierdzono alergię pokarmową u 13,8% badanych.

Wszyscy uczniowie z dodatnimi wynikami badań potwierdzających alergie dostali informację od lekarza realizującego program podczas końcowej konsultacji alergologicznej dla rodziców i lekarza POZ. Uczniowie zgłaszają się do poradni i dostają szybkie terminy poza kolejnością oczekiwania.

– Nasze wyniki badań potwierdzają opinie międzynarodowych organizacji: Światowej Organizację Zdrowia (WHO – World Hearth Organization), Amerykańskiej Akademii Alergii Astmy i Immunologii (AAAAI – American Academy of Allergy Asthma and Immunology) oraz Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI – European Academy of Allergology and Clinical Immunology), iż obecnie alergia stanowi problem zdrowia publicznego o zasięgu pandemicznym szczególnie w krajach uprzemysłowionych – komentuje dr hab. Ewa Czarnobilska, Kierownik Poradni Alergologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

– 150 mln obywateli UE cierpi na przewlekłe alergie, przy czym połowa przypadków nie została zdiagnozowana z powodu nieświadomości i braku lekarzy specjalistów. Z tego powodu europosłowie w trosce o alergików wysłali deklarację do Parlamentu Europejskiego „w sprawie uznania obciążenia, jakim są choroby alergiczne” – przypomina dr Czarnobilska.

– Wczesne wykrycie czynnika etiologicznego choroby alergicznej pozwala ograniczyć ekspozycję na uczulający alergen i tym samym zatrzymanie rozwoju choroby, uniknięcie ciężkich reakcji alergicznych wiążących się z ryzykiem zagrażających życiu ostrych stanów astmatycznych lub wstrząsu anafilaktycznego, a także zmniejszenie wydatków na leczenie – podkreśla Czarnobilska.

źródło: SUK