29 października: Światowy Dzień Udaru Mózgu

 3 minuty

covid-mikroudar

Światowy Dzień Udaru Mózgu ustanowiony został w 2006 r. przez Światową Organizację Udaru Mózgu (WSO – World Stroke Organization). Jego celem jest uświadamianie społeczeństwu, że udar mózgu jest bardzo groźną chorobą. Szacuje się, że jeden na sześciu mieszkańców globu będzie mieć udar mózgu podczas swojego życia.

Udar mózgu – trzeci powód trwałej niesprawności

Udar mózgu to trzecia po chorobach serca i nowotworach przyczyna śmierci i pierwsza przyczyna trwałej niesprawności wśród Polaków po 40. r.ż. Do powstania udaru przyczyniają się choroby układu sercowo-naczyniowego, takie jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca i migotanie przedsionków.

Wśród czynników ryzyka jest też cukrzyca, otyłość, brak ruchu, nadużywanie alkoholu czy palenie papierosów. By zapobiec udarowi, należy więc najszybciej zmienić swój styl życia, odpowiednio leczyć i monitorować choroby, które zwiększają jego ryzyko.

Udar może w jednej chwili odebrać niemal wszystko – sprawność, samodzielność, możliwość komunikowania się ze światem, może uszkodzić wzrok, słuch. Większość z osób, które przeżyją udar, pozostanie w różnym stopniu niepełnosprawna.

Problem medyczny i ekonomiczny

Udar jest nie tylko problemem medycznym i społecznym, ale również ekonomicznym ze względu na koszty leczenia, jak również niepełnosprawność zawodową, która często dotyczy chorych po udarze.

20% chorych, którzy przeżywają ostrą fazę udaru, wymaga stałej opieki, a 30 % pomocy w niektórych zwykłych codziennych czynnościach. Dlatego właśnie ważna jest świadomość tego, w jaki sposób objawia się udar mózgu i że należy błyskawicznie wezwać pomoc medyczną, gdy dostrzeżemy u kogoś niepokojące sygnały.

Tutaj liczy się czas, bo im szybciej od wystąpienia pierwszych symptomów udaru zostanie podjęte leczenie, tym jego skuteczność jest większa, a przez to zwiększają się szanse na uniknięcie poważnych konsekwencji choroby.

TUTAJ znajdą Państwo informacje nt. profilaktyki udaru mózgu.

źródło: Gov.pl