23 lutego: Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

 2 minuty

kobieta za szyba

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na depresję na świecie choruje aż 350 milionów ludzi – w tym dzieci i młodzież. Odsetek dzieci i młodzieży zmagającej się z depresją ciągle rośnie. Celem tego dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat zaburzeń depresyjnych. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać i leczyć, aby zachęcić więcej osób do szukania pomocy.

Depresja jest chorobą tak samo jak cukrzyca czy nadciśnienie. Charakteryzuje się permanentnym smutkiem, obniżeniem nastroju, rozdrażnieniem, zobojętnieniem lub uczuciem pustki. Powoduje utratę zainteresowania czynnościami życia codziennego.

Występują również inne objawy, które mogą obejmować:

  • słabą koncentrację,
  • poczucie nadmiernej winy,
  • niską samoocenę,
  • poczucie beznadziejności co do przyszłości,
  • zaburzenia snu,
  • zmiany apetytu lub wagi,
  • uczucie zmęczenia,
  • niską energię,
  • samookaleczenia,
  • myśli o śmierci lub samobójstwie.

Depresja jest główną przyczyną niepełnosprawności na całym świecie i w znacznym stopniu przyczynia się do globalnego obciążenia chorobami. Skutki depresji mogą być długotrwałe lub nawracające i mogą znacznie wpłynąć na zdolność osoby do funkcjonowania i satysfakcjonującego życia, a także mogą doprowadzić do samobójstwa.

Depresja i związane z nią zaburzenia mogą mieć głęboki wpływ na wszystkie aspekty życia, w tym wyniki w szkole, produktywność w pracy, relacje z rodziną i przyjaciółmi oraz zdolność do uczestniczenia w społeczeństwie. Depresja dotyka wszystkich ludzi niezależnie od pochodzenia: dzieci, młodzież, starsze osoby, bogatych i biednych. Badania dowodzą, iż kobiety częściej zapadają na depresję niż mężczyźni.

Depresję można i należy leczyć. Najkorzystniejsze są metody kompleksowe, obejmujące psychoterapię i farmakoterapię. Nowoczesne leki antydepresyjne działają skutecznie i są bezpieczne.

Pamiętaj! Zamiast udzielać dobrych rad wspieraj emocjonalnie, rozmawiaj, interesuj się, zapytaj co się dzieje?

depresja-gdzie-szukac-pomocy

źródło: Gov.pl