1 października: Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

 2 minuty

senior-starosc

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych to wyjątkowy symbol pamięci i wdzięczności kierowany do ludzi, którzy urodzili się, pamiętają urok wielu lat, którego celem jest integracja środowiska senioralnego oraz umocnienie więzi międzypokoleniowych.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Według danych GUS polskie społeczeństwo coraz bardziej się starzeje. W 2021 r. odsetek seniorów przekroczył 25% i systematycznie rośnie. Obecnie, w 2023 r., jedna czwarta rodaków to osoby w wieku 60+, a według prognoz GUS w 2050 r. będą stanowiły już około 40% ogółu ludności Polski.

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych to cykl różnorodnych działań mających na celu zwrócenie uwagi na szeroko pojęte zdrowie ludzi starszych, podniesienie jakości życia seniorów i zwrócenie uwagi na problemy ich dotyczące oraz podejmowania przy tej okazji próby wzmocnienia więzi pokoleniowych, jak i integrowania środowiska seniorów. Dzień Seniora to doskonały powód, aby pamiętać na co dzień o ludziach starszych i ich rodzinach.

1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października obchodzimy Europejski Dzień Seniora, a 14 listopada przypada Światowy Dzień Seniora.

źródło: Gov.pl / Medexpress.pl