ZOIA przypomina o obowiązku sprawdzania dokumentów potwierdzających uprawnienia IB

 2 minuty

leki-75-plus

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska przypomina o obowiązku każdorazowego sprawdzania dokumentów potwierdzających uprawnienia IB podczas realizacji recept.

Konieczność sprawdzania dokumentów

„Mając na uwadze treści z art. 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. 2020 poz. 2424 z późn.zm.) przypominamy o konieczności każdorazowego sprawdzania dokumentów potwierdzających uprawnienia dodatkowe” – czytamy w komunikacie ZOIA.

„Na podstawie informacji oraz analiz kontroli NFZ, w przypadku uprawnienia IB, wciąż dochodzi do realizacji recept dla osób, nie posiadają uprawnień w rozumieniu art. 46 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938), np. posługują się Kartą lub Legitymacją Kombatanta wydanego przez Związek Kombatantów RP itp.”

Co potwierdza uprawnienia?

Jak przypomina ZOIA, zgodnie art. 46 ust.1 ustawy o świadczeniach oraz art. 12 pkt. 2 rozporządzenia MZ w sprawie recept dokumentami potwierdzającymi uprawnienie IB są:

  • książka inwalidy wojennego – wojskowego (wydawana przez ZUS, symbol Rw-51),
  • legitymacja osoby represjonowanej (wydawana przez ZUS, symbol Rw-52),
  • zaświadczenie o prawie do renty rodzinnej wydawane przez organ emerytalno-rentowy (wydawane przez ZUS),
  • zaświadczenie wydane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na którym wyraźnie jest zaznaczone, że zaświadczenie uprawnia do bezpłatnego zaopatrzenia w leki,
  • legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych (wydawana przez ZUS),
  • decyzja wydana na podstawie art. 109 ust. 4 w związku z ust. 1 ustawy o świadczeniach (decyzja Prezesa NFZ).

TUTAJ znajdą Państwo link do strony NFZ z wykazem dokumentów potwierdzających uprawnienia dodatkowe.

źródło: Zoia.szczecin.pl