Wzrost sprzedaży na aptecznym rynku w lutym

 3 minuty

Wartość sprzedaży względem lutego 2013 r. była wyższa we wszystkich segmentach. Sprzedaż odręczna wzrosła o 41,98 mln pln (+4,7%) i wyniosła 935 mln pln, a sprzedaż leków refundowanych o 16,68 mln pln (+2,1%) i wyniosła 811 mln pln. Natomiast sprzedaż leków na recepty pełnopłatne była większa zaledwie o 2,81 mln pln (+0,6%) i wyniosła 495 mln pln.

W porównaniu do stycznia 2014 r. wartość sprzedaży całego rynku zmniejszyła się o 125,2 mln pln. Spadły wyniki wszystkich segmentów rynku. Wartość leków refundowanych była niższa o 18,54 mln pln (-2,2%), a sprzedaż leków pełnopłatnych zmniejszyła się o 23,57 mln pln (-4,5%). Największy spadek, bo o 76,61 mln pln (-7,6%) odnotowała sprzedaż odręczna.

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w lutym br. wyniosła 27,3% i była niższa o 0,6% (-0,2 pp) od marży w analogicznym okresie 2013 r. Natomiast względem stycznia 2014 r. średnia marża w aptece wzrosła zaledwie o 0,1% (+0,03 pp).

Obrót polskiej statystycznej apteki w lutym 2014 wyniósł 164,5 tys. pln (w cenach detalicznych brutto), co stanowi wzrost o 1,5% w stosunku do lutego 2013.

Średnia cena leku w lutym 2014 r. wyniosła 16,39 pln i była o 0,4% wyższa niż w poprzednim miesiącu. W porównaniu do średniej ceny z lutego 2013 r. (16,64 pln) nastąpił jej spadek o 1,5%. Średnia cena detaliczna leków z list refundacyjnych to 26,63 pln (spadek o 2,5 % vs luty 2013). Średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 21,23 pln (spadek o 2,7% vs luty 2013). Średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 11,37 pln (wzrost o 0,1% vs luty 2013).

W lutym refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość 582 mln pln, tj. o 3,9% więcej niż w analogicznym okresie 2013 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wynosił 28,2% i był niższy o 1,2% niż w analogicznym okresie 2013 r. Względem poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane wzrosło o 0,8 pp.

Aktualna prognoza na rok 2014 zakłada, że wartość całego rynku na koniec roku wyniesie 28,2 mld pln, tj. będzie od 1% do 3% większa niż w 2013 r. Natomiast wartość refundacji wzrośnie o 2-4%, a na koniec 2014 r. wyniesie 7,3 mld pln.

źródło: PharmaExpert