Wykaz limitów finansowania za jednostkę surowca farmaceutycznego do sporządzenia leku recepturowego

 2 minuty

kwas-mlekowy-receptura2

Zgodnie z przepisami prawa* Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia pierwszy wykaz limitów finansowania za jednostkę surowca farmaceutycznego służącego do sporządzenia leku recepturowego.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 6 ust. 8a ustawy o refundacji:

  • limit został wyznaczony na poziomie 15 percentyla rozkładu cen danego surowca farmaceutycznego w roku poprzedzającym, czyli 2022,
  • na podstawie danych przekazywanych przez apteki do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Do kiedy obowiązuje pierwszy wykaz limitów?

Wykaz limitów obowiązuje do 30 czerwca 2024 r. Limity dotyczą jednostki surowca (1 g) w cenach hurtowych netto (tj. cenach nabycia przez aptekę netto).

Na podstawie, których danych powstał wykaz?

Dane ujęte w wykazie zostały opracowane na podstawie cen sprawozdanych przez apteki do Narodowego Funduszu Zdrowia za 2022 r. (zgodnie z ustawą).

Co z limitem dla surowców, których aktualnie nie ma w wykazie?

Jeśli na dzień ustalenia wykazu Narodowy Fundusz Zdrowia nie dysponował informacjami o cenach niektórych zarejestrowanych surowców farmaceutycznych, ponieważ w badanym okresie nie były one używane i sprawozdawane do NFZ, nie wyznacza się dla nich limitu. To oznacza, że surowce spoza opublikowanej listy finansowane są w wysokości odpowiadającej cenie ich nabycia przez aptekę.

Limit dla tych surowców zostanie wyznaczony w następnym wykazie publikowanym przez NFZ.

Więcej na ten temat przeczytają Państwo TUTAJ.

***

* Art. 6 ust. 8a oraz art. 22 ust. 1 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826, 1733, 1938)

źródło: Nfz.gov.pl