Wniosek o świadczenie postojowe trzeba złożyć do 16 sierpnia

 3 minuty

Tylko do 16 sierpnia, jak przypomina ZUS, można składać wnioski o świadczenie postojowe. To warunek otrzymania pieniędzy. Dokumenty mogą złożyć przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki pandemii COVID-19. ZUS podpowiada, co trzeba wiedzieć i przygotować – informuje Rynekzdrowia.pl.

Czas na złożenie wniosku do ZUS tylko do 16 sierpnia

ZUS przypomniał, że zgodnie z przepisami wnioski o świadczenie postojowe przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii. Od 16 maja 2022 r. został zniesiony w Polsce stan epidemii, zatem osoby, które starają się o świadczenie postojowe, mają czas do 16 sierpnia 2022 r. na złożenie stosownego wniosku.

Termin 16 sierpnia dotyczy wniosków:

  • RSP-D,
  • RSP-DK,
  • RSP-DB,
  • RSP-DD,
  • RSP-DD6,
  • RSP-SK,
  • RSP-C,
  • RSP-CZ,
  • RSP-CK,
  • RSP-CD6.

Świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł

„Co do zasady świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę), obowiązującego w 2020 roku – 2080 zł. Przedsiębiorca, który rozlicza podatki w formie karty podatkowej i jest osobą zwolnioną z opłacania podatku VAT, może liczyć na świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł” – przypomniał Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS.

Świadczenie postojowe przeznaczone jest dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, którzy negatywnie odczuli skutki występowania w Polsce COVID-19.

Aby otrzymać pieniądze, należy spełnić kilka warunków. Od 1 lipca 2022 r. wypłata świadczenia postojowego przedsiębiorcy jest pomocą de minimis. W związku z tym przedsiębiorcy muszą dołączyć oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych (oświadczenie RPD) albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (oświadczenie RD-2).

Oświadczenie RD-2 można utworzyć samodzielnie na PUE i dołączyć do wniosku. A także formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD). Jeżeli taki formularz nie zostanie dołączony, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

źródło: Rynekzdrowia.pl