Większa dostępność porad specjalistycznych z zakresu diabetologii i endokrynologii dla dzieci

 2 minuty

diabetologia-endokrynologia-dzieci

Do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – informuje serwis Medexpress.pl. W celu zwiększenia dostępności do tych porad specjalistycznych proponuje się w projekcie rozporządzenia zmianę warunków realizacji dwóch świadczeń opieki zdrowotnej „Porada specjalistyczna – diabetologia dla dzieci” oraz „Porada specjalistyczna – endokrynologia dla dzieci”.

Warunki świadczeń

Na podstawie proponowanych zmian:

1) lekarze w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dla dzieci uzyskają możliwość samodzielnego udzielania świadczeń „Porada specjalistyczna – diabetologia dla dzieci” oraz „Endokrynologia dla dzieci”.

Zgodnie z opinią ekspercką lekarze w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii i diabetologii posiadają wystarczający zakres wiedzy fachowej do udzielania samodzielnych porad w przedmiotowym zakresie. Poszerzenie personelu medycznego, uprawnionego do realizacji ww. porad specjalistycznych, o lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dla dzieci nie tylko ułatwi realizację stażu ale również skróci czas oczekiwania na poradę w poradni endokrynologii dziecięcej oraz poradni diabetologii dziecięcej. To z kolei przyczyni się do szybszej oraz sprawniejszej diagnostyki i leczenia pacjentów.

2) zostaną doprecyzowane wymogi dotyczące wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.

Warunki realizacji świadczenia „Porada specjalistyczna – diabetologia dla dzieci” w zakresie wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną zostaną poszerzone o programy do interpretacji danych z systemów ciągłego monitorowania glikemii metodami CGM – RT i FGM. Systemy te są częściowo refundowane i korzysta z nich blisko połowa dzieci z cukrzycą typu 1. Posiadanie programów do odczytu danych z urządzeń monitorujących glikemię umożliwi lekarzom odczytanie zmienności glikemii w dłuższym okresie oraz ewentualną korektę sposobu leczenia, przede wszystkim dostosowanie odpowiedniej dawki insuliny.

Z kolei poszerzenie warunków realizacji świadczenia „Porada specjalistyczna – endokrynologia dla dzieci” o stadiometr typu Harpenden pozwoli lekarzom zminimalizować wystąpienie błędu pomiaru podczas mierzenia wysokości ciała pacjenta.

źródło: Medexpress.pl