Więcej stanów lękowych i objawów depresji niż przed pandemią

 3 minuty

atak-paniki

Osoby młode, kobiety, osoby bezrobotne i borykające się z problemami finansowymi są – jak wynika z raportu OECD i Komisji Europejskiej – najbardziej narażone na ryzyko depresji. W Polsce odsetek dorosłych, którzy pozostają w strefie ryzyka depresji może sięgać dwóch trzecich – donosi serwis Medexpress.pl.

Problemy zdrowia psychicznego w krajach UE

Raport „Health at a Glance. Europe 2022” dużo miejsca poświęca problemom zdrowia psychicznego, zwłaszcza osób młodych. Jest im poświęcony odrębny rozdział, którego lektura potwierdza wcześniejsze obserwacje: społeczna izolacja, zamknięcie w domach, niepewność ekonomiczna fatalnie wpłynęły zarówno na dzieci i młodzież jak i młodych dorosłych.

Ale w pandemii psychicznie ucierpieli niemal lub wręcz wszyscy – choć nie wszyscy równo. OECD i Komisja Europejska podkreślają przy tym, że zdrowie psychiczne nie jest mniej ważne niż fizyczne. Przeciwnie – jest kluczowe dla szans na zdrowe i produktywne życie.

„Problemy ze zdrowiem psychicznym mogą mieć znaczący wpływ na życie, przekładając się na przykład na gorsze wyniki edukacyjne, wyższe ryzyko bezrobocia i gorsze zdrowie fizyczne”.

Więcej stanów lękowych i objawów depresji

Pandemia zaostrzyła czynniki ryzyka wpływające na zdrowie psychiczne, jednocześnie osłabiając działanie czynników ochronnych. I doprowadziła do „bezprecedensowego” pogorszenia zdrowia psychicznego w ciągu dwóch pierwszych lat trwania. Raport konstatuje, że częstotliwość występowania stanów lękowych i objawów depresji w niektórych krajach UE się podwoiła. Co więcej, choć ich szczyt przypadał na lata 2020-2021, badania przeprowadzane wiosną 2022 r. co prawda potwierdziły (w krajach, w których były prowadzone), spadki – jednak ciągle poziomy stanów lękowych i objawów depresji są wyższe niż przed pandemią.

55 proc. obywateli UE zagrożonych depresją

Trudno się dziwić, skoro jeszcze nie zakończyła się pandemia, gdy Europę dotknęła wojna w Ukrainie ze wszystkimi jej konsekwencjami – kryzysem uchodźczym, napięciami gospodarczymi związanymi z embargiem i dostawami surowców, wysoką inflacją i wzrostem poczucia niepewności i braku stabilności. Dane z e-badania Eurofound wskazują, że wiosną 2022 r. ok. 55 proc. obywateli UE powinna być uważana za zagrożoną depresją: „odsetek osób zagrożonych depresją wahał się od około 40 proc. w Słowenii, Danii i Holandii do około 65 proc. w Polsce, Grecji i na Cyprze”. Co więcej – ten wskaźnik wiosną 2022 roku był wyższy – niemal wszędzie – niż wiosną 2020 r.

źródło: Medexpress.pl