Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta uchwalona przez Sejm

 2 minuty

zwolnienia-zus-dane

Sejm uchwalił w czwartek 9 marca br. poprawki Senatu do ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta – informuje Politykazdrowotna.com. Dokument zakłada m.in. wprowadzenie obligatoryjnego wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem, czyli systemu monitorowania tzw. zdarzeń niepożądanych.

Ustawa uchwalona przez Sejm

Za uchwaleniem ustawy głosowało 227 posłów, przeciw było 221, 3 wstrzymało się od głosu. Zdaniem Ministra Zdrowia, Adama Niedzielskiego ustawa o jakości „to pierwszy tak ważny krok w historii polskiego systemu ochrony zdrowia stawiający na bezpieczeństwo pacjenta i najwyższe standardy jego obsługi”.

„Ocena jakości opieki w placówkach medycznych to istota troski o dobro pacjenta” – wskazał Niedzielski.

Co zakłada ustawa?

  • Dokument zakłada m.in. wprowadzenie wymogu obligatoryjnej autoryzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  • Autoryzację wydawać będzie prezes NFZ na 5 lat. Celem autoryzacji jest potwierdzenie spełnienia przez podmioty wykonujące działalność leczniczą pewnych warunków dotyczących miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, personelu medycznego i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.
  • Ustawa przewiduje także wprowadzenie obligatoryjnego wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem – czyli systemu monitorowania tzw. zdarzeń niepożądanych.
  • Zgodnie z projektem ustawy podmioty wykonujące działalność leczniczą, czyli np. szpitale, będą miały obowiązek monitorowania zdarzeń niepożądanych – w tym ich identyfikowania, zgłaszania i rejestrowania oraz prowadzenia analizy przyczyn takich zdarzeń.
  • Będzie też obowiązek przesyłania zgłoszeń zdarzeń niepożądanych i analiz przyczyn do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministra Zdrowia.

Więcej na ten temat przeczytają Państwo TUTAJ.

źródło: Politykazdrowotna.com