URPL: najnowsze decyzje w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych

 1 minuta

urpl-decyzje-prezesa

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym. Najnowsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w listopadzie 2022 r.

Decyzja skróceń w listopadzie 2022 r.

Poniżej znajdą Państwo stosowne materiały URPL:

źródło: Nia.org.pl