Unijne logo wyeliminuje fałszywe internetowe apteki

 1 minuta

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Komisja Europejska 25 czerwca br. opublikowała rozporządzenie wykonawcze do dyrektywy zabezpieczającej przed wprowadzaniem do obrotu sfałszowanych leków, ustanawiające wspólne logo dla e-aptek. Wirtualni sprzedawcy leków w całej Unii mają od połowy 2015 r. oznaczać nim swoje witryny. Specjalny certyfikat poświadczać będzie, że internetowa apteka legalnie prowadzi działalność. Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do dyrektywy w sprawie sfałszowanych produktów leczniczych (2011/62/UE), która przewiduje stworzenie przez każde państwo członkowskie specjalnej strony internetowej, na której będzie dostępny wykaz podmiotów prowadzących wysyłkową sprzedaż leków. Każdy pacjent będzie więc mógł łatwo sprawdzić, czy podmiot, u którego zamawia produkt leczniczy, jest faktycznie uprawniony do sprzedawania leków na odległość.