Uczeni opracowali materiał, który szybciej będzie integrować się z kością i zapobiegnie zapaleniom

 4 minuty

nowotwory-kosci

„Opracowaliśmy technologię otrzymywania powłok na implantach tytanowych, dzięki której materiał będzie szybko zintegrowany z kością i jednocześnie będzie zapobiegać zapaleniom septycznym” – powiedziała dr inż. Alicja Kazek-Kęsik z Politechniki Śląskiej podczas EuroScience Open Forum (ESOF) w Katowicach.

Życie zmienia naukę

„Jest to związane z zapotrzebowaniem na powłoki, dzięki którym ten materiał będzie zintegrowany z kością i jednocześnie będzie zapobiegać zapaleniom septycznym, które bardzo często występują zarówno u ludzi, jak i u zwierząt” – podkreśliła prelegentka.

ESOF to czterodniowa konferencja z udziałem naukowców, która dotyczy związków nauki ze społeczeństwem, warunków prowadzenia badań naukowych oraz ich wpływu na społeczeństwo. Jej celem jest stymulowanie debaty na tematy związane z nauką, a także analiza społecznych, kulturowych i gospodarczych konsekwencji przełomowych odkryć naukowych.

Hasło przewodnie konferencji to „Życie zmienia naukę””. Dotyczy ono transformacji w kilku obszarach – energetycznej, zdrowotnej, środowiskowej, cyfrowej oraz społecznej.

Implanty ze specjalnymi powłokami w leczeniu ludzi

„Jesteśmy już po zakończeniu badań z udziałem zwierząt – na co otrzymaliśmy zgodę od lokalnej Komisji Etycznej, więc to był 3-letni projekt, którego rezultatem były badania w laboratorium z udziałem zwierząt – tak, żeby na tym końcowym etapie sprawdzić, czy wszystkie nasze założenia były prawidłowe” – wyjaśniła dr Kazek-Kęsik.

Jak dodała, naukowcy chcieliby, aby w przyszłości implanty ze specjalnymi powłokami były wykorzystywane również w leczeniu ludzi.

„Drogą do tego jest konieczność certyfikacji wyrobu medycznego, natomiast na ten moment te materiały dedykowaliśmy zwierzętom. Mamy kilka patentów i zgłoszeń europejskich, a my jesteśmy bardzo chętni do współpracy, żeby móc technologię wdrożyć, bo już zakończyliśmy oceny po wszczepieniu materiału” – opowiedziała specjalistka.

Implanty obecne na rynku

Powłoki opracowane zostały przez naukowców Politechniki Śląskiej na obecnych już na rynku implantach dla zwierząt. Technologia ta może być również dostosowana do indywidualnie drukowanych implantów tytanowych.

„To są implanty wszczepiane do kości, które mają się zrosnąć z tą kością. Im szybciej się zrosną, tym szybciej można wrócić do pełnej sprawności” – powiedziała prelegentka.

Implanty ze specjalnymi powłokami mogą być zastosowane jako elementy endoprotezy, klinów kostnych, płytek kostnych, a także implantów dentystycznych.

„Wytwarzamy warstwę porowatą, której morfologia jest zbliżona do tkanki kostnej. W tę warstwę możemy dać związki zbliżone do związków w tkance kostnej, dlatego też osteoblasty mogą szybciej tworzyć tę nową kość i dostarczać substancje odżywcze” – tłumaczyła ekspertka.

Jak dodała, warstwa polimerowa ma za zadanie dostarczenia leku w miejsce implantacji. W ten sposób pacjent nie będzie musiał przyjmować go doustnie, a organy nie będą narażone niepotrzebnie na działanie antybiotyku, tylko lek będzie lokalnie uwalniany. Zapobiegnie to tworzeniu się biofilmu bakteryjnego, który jest bardzo trudny do wyleczenia. (PAP)

źródło: PAP