Tłumacz języka migowego na Teleplatformie Pierwszego Kontaktu

 2 minuty

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu ma nową istotną funkcjonalność – została wyposażona w usługę tłumacza języka migowego. Dzięki temu osoby głuche będą mogły uzyskać informację o swoim stanie zdrowia.

Osoby głuche mają możliwość umówienia się na wideoporadę lekarską, która jest tłumaczona przez profesjonalnych tłumaczy polskiego języka migowego. W wideorozmowie na żywo uczestniczy pacjent, lekarz/pielęgniarka oraz tłumacz języka migowego. Usługę tę świadczy Oddział Mazowiecki Polskiego Związku Głuchych.

Jak skorzystać z TPK?

Osoba głucha, która chciałaby skorzystać z porady na TPK musi wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Domowej Opieki Medycznej i zaznaczyć pole „Tak” przy opcji „Konsultacja w języku migowym”. Otrzyma ona wówczas SMS– em i na adres e-mail link do wideorozmowy. Po jego uruchomieniu pojawi się ekran z widocznym tłumaczem.

Usługa tłumacza dostępna jest we wszystkich godzinach funkcjonowania TPK, tj. poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia,
  • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

Z TPK można skorzystać w sytuacji:

  • nagłego zachorowania, którego objawy dotykają osobę poza godzinami pracy POZ,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia pacjenta.

Kontaktując się z TPK, pacjent otrzyma poradę pielęgniarki/położnej lub lekarską w formie telekonsultacji. Może uzyskać poradę medyczną, e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie.

źródło: Gov.pl