Styczeń w aptekach

 2 minuty

R E K L A M A
518 FP baner

źródło:  Rynekaptek.pl / PEX PharmaSequence

W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. największy wzrost osiągnęła wartość sprzedaży odręcznej, która wzrosła aż o 299 mln zł (+27,5%). Sprzedaż leków refundowanych zwiększyła się o 83,6 mln zł (+9,30%), a sprzedaż segmentu leków pełnopłatnych była wyższa o 76,3 mln zł (+13,8%).
W porównaniu do poprzedniego miesiąca (grudzień 2016) rynek zwiększył się prawie o 2,9%. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej była wyższa o 90,6 mln zł (+7,0%). Leki na receptę pełnopłatną zwiększyły wartość sprzedaży o 14,6 mln zł (+2,4%), natomiast sprzedaż leków refundowanych była niższa o 30 mln zł (- 3%).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w styczniu br. wyniosła 26% i była wyższa o 1,6% (+0,4 pp) od marży w analogicznym okresie 2016 r. Natomiast względem grudnia ub. r. średnia marża w aptece zwiększyła się o blisko 3,0% (+0,8 pp). Średnia cena leku w styczniu wyniosła 17,22 zł i była prawie o 2,1% mniejsza niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z stycznia 2016 r. zwiększyła się o 1,2%.

W styczniu refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość 691 mln zł, tj. o 9,5% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w styczniu 29,7% i był (procentowo) mniejszy o 0,1% niż w analogicznym okresie 2016 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane wzrosło o 0,2%.