Smog wpływa na ciśnienie nastolatków

 3 minuty

smog-zdrowie

Przeprowadzone w Londynie badania młodzieży w wieku 11-16 lat wykazały, że długotrwałe narażenie na pył zawieszony PM2,5 wiąże się z wyższym ciśnieniem krwi, zwłaszcza w przypadku dziewcząt – informuje pismo „PLOS One“, na które powołuje się serwis Politykazdrowotna.com.

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na ciśnienie krwi

Cząsteczki zanieczyszczeń powietrza są wdychane do organizmu i mogą dostać się do krwioobiegu, powodując uszkodzenie naczyń krwionośnych i dróg oddechowych. Chociaż wpływ zanieczyszczenia powietrza na ciśnienie krwi u dorosłych jest dobrze znany, niewiele badań dotyczyło nastolatków. Okres między 11 a 16 rokiem życia jest szczególnie ważny – młodzież nadal rośnie i rozwija się. Negatywny wpływ na narządy na tym etapie rozwoju może prowadzić do powikłań na całe życie.

Naukowcy z King’s College London przeanalizowali możliwe skutki długotrwałego narażenia na zanieczyszczenie powietrza u dzieci uczęszczających do 51 szkół w całej stolicy Zjednoczonego Królestwa. Badanie objęło 3284 nastolatków w wieku 11-13 i 14-16 lat.

Pomiary skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi przeprowadzono w szkołach uczestników. Oprócz wpływu pyłu zawieszonego na ciśnienie tętnicze zaobserwowano również, że narażenie na wysokie poziomy dwutlenku azotu wiąże się z niższym ciśnieniem krwi w badanej grupie.

Pilna potrzeba większej liczby takich badań

Starszy autor badania, profesor Seeromanie Harding z King’s College London, powiedział:

„To badanie zapewnia wyjątkową okazję do śledzenia narażenia nastolatków mieszkających w ubogich dzielnicach. Biorąc pod uwagę, że ponad milion osób poniżej 18. r.ż. mieszka w dzielnicach, w których zanieczyszczenie powietrza jest wyższe niż zalecane normy zdrowotne – istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia większej liczby takich badań, aby uzyskać dogłębne zrozumienie zagrożeń i szans dla rozwoju młodych ludzi”.

Cząstki stałe (PM2,5) i dwutlenek azotu

Jak pokazują wyniki, cząstki stałe (PM2,5), drobne zanieczyszczenia w powietrzu pochodzące ze spalin samochodowych, materiałów budowlanych i przemysłowych, były związane z wyższym ciśnieniem krwi we wszystkich grupach wiekowych, szczególnie odczuwalnym wśród dziewcząt (wzrost o 1 µg/m3 w PM2,5 wiązał się ze wzrostem ciśnienia skurczowego BP o 1,34 mmHg (milimetrów słupa rtęci) u dziewcząt i o 0,57 mm Hg skurczowego u chłopców). Wyższe ciśnienie krwi może zwiększać ryzyko nadciśnienia tętniczego, zawałów serca i udarów mózgu w wieku dorosłym.

Co ciekawe, dwutlenek azotu (NO2), zanieczyszczenie które w Londynie jest głównie powodowane przez silniki diesla, był związany z niższym ciśnieniem krwi. Skurczowe ciśnienie krwi spadło o ok. 5 mmHg u chłopców i ok. 8 mmHg u dziewcząt, gdy dwutlenek azotu (NO2) prawie podwoił się z niskiego do wysokiego stężenia.

źródło: Politykazdrowotna.com