Sejm: trwają prace nad nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

 3 minuty

ratownicy-medyczni

Wprowadzenie zespołów motocyklowych od 2025 r. i możliwość utworzenia dodatkowych dyspozytorni medycznych w województwach powyżej 3 mln mieszkańców – to niektóre ze zmian planowanej nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym

W czwartek 7 marca br. sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzyła informację na temat funkcjonowania ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (PRM). Ministerstwo Zdrowia reprezentował wiceminister Marek Kos, który omówił planowaną nowelizację ustawy. Zaznaczył, że prace trwają.

Marek Kos przekazał, że chodzi m.in. o wprowadzenie zespołów motocyklowych od 2025 r. Dodał, że „dotychczas były składową wybranych zespołów wyposażonych w ambulanse”. Wyjaśnił, że liczbę zespołów motocyklowych szacuje się maksymalnie na jeden na każde rozpoczęte 400 tys. mieszkańców województwa. Ich czas działania to okres od 1 maja do dnia 30 września, do 12 godzin w ciągu jednej doby.

Co przewiduje projekt ustawy?

Projekt ustawy przewiduje też zmianę definicji lekarza systemu poprzez jej rozszerzenie o specjalistów intensywnej terapii.

„Kolejny punkt to projekt ustawy, który ma uwzględniać specjalny rodzaj dyspozytorni medycznej, jakim jest centrum operacyjne Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR)” – powiedział wiceszef resortu. Wyjaśnił, że pracodawcą dla zatrudnionych tam dyspozytorów medycznych byłyby nie wojewoda – jak stanowi ustawa o PRM – a LPR. W projekcie ustawy zdefiniowano zadania do realizacji przez dyspozytorów medycznych oraz dyspozytorów lotniczych centrum operacyjnego LPR.

Marek Kos powiedział, że plan zakłada też możliwość utworzenia dodatkowych dyspozytorni medycznych w województwach, w których liczba mieszkańców przekracza 3 mln, czyli małopolskim, śląskim, wielkopolskim, a ponadto dwóch dodatkowych dyspozytorni w woj. mazowieckim, w którym liczba mieszkańców wynosi powyżej 5 mln.

Wiceminister powiedział, że doprecyzowana zostanie też liczba optymalnych szpitalnych oddziałów ratunkowych ustalona w wojewódzkim planie działania systemu – przy założeniu, że jeden szpitalny oddział ratunkowy zabezpieczy obszar nie większy niż obszar zamieszkały przez 200 tys. mieszkańców. „To pozwalałoby na dotarcie zespołu ratownictwa medycznego z miejsca zdarzenia do tego oddziału w czasie nie dłuższym niż 45 minut” – powiedział Kos.

Uspójnienie przepisów

Resort planuje też wprowadzenie obowiązku wypłacania dodatków za pracę w porze nocnej, w niedzielę i dni wolne od pracy, wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy dla członków zespołu ratownictwa medycznego wykonujących zawody medyczne. „Analogicznie jak ma to miejsce w przypadku pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w systemie pracy zmianowej w podmiocie leczniczym, wykonującym działalność leczniczą w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne” – powiedział.

Wiceminister dodał, że celem uspójnienia i dostosowania przepisów obowiązującego prawa, „zasadna jest także – w naszej opinii – zmiana w katalogu podmiotów zwolnionych z konieczności uzyskania opinii o celowości inwestycji przez dołączenie do niego wszystkich dysponentów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne”. (PAP)

źródło: PAP