Samorząd Aptekarski w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki

 2 minuty

komunikat-nia-szczepienia-kursy

Naczelna Rada Aptekarska wydała stanowisko w sprawie nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

Samorząd Aptekarski apeluje do Ministra Zdrowia

Jak czytamy w oświadczeniu, NRA apeluje do MZ o pilną zmianę rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz.U. z 2022 r. poz. 2363), zwanej dalej „Rozporządzeniem”, polegającą na doprecyzowaniu jego przepisów oraz usunięciu nieuzasadnionych merytorycznie wymogów, w tym obowiązku całodobowego monitorowania wilgotności oraz obowiązku zapewnienia w aptekach „wyposażenia do całodobowego monitorowania temperatury mającego świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące oraz system umożliwiający odpowiednio zapis temperatury lub wilgotności oraz powiadamianie o przekroczeniach w zakresie parametrów temperatury lub wilgotności” (vide § 2 ust. 2 Rozporządzenia).

NRA: Wada prawna w Rozporządzeniu MZ

W ocenie NRA Rozporządzenie posiada wadę prawną. Zgodnie bowiem z § 17 rozporządzenia, z dniem 3 grudnia 2022 r. utraciło moc poprzednie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Oznacza to, że w okresie od 3 grudnia 2022 r. do 3 czerwca 2023 r. nie można jednoznacznie stwierdzić, czy jakikolwiek wymóg wynikający z Rozporządzenia musi być spełniony.

NRA: Wymóg zbędny i nieuzasadniony

Zważywszy na fakt, że producenci leków nie podają wymagań odnoszących się do poziomu wilgotności, za całkowicie nieuzasadniony i zbędny należy uznać wymóg zapewnienia w pomieszczeniach, w których sporządza lub przechowuje się leki, wyposażenia do całodobowego monitorowania wilgotności.

Pełną treść stanowiska NRA znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Nia.org.pl