Rząd zajmie się nowelizacją ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej

 3 minuty

onkologia-kobiety

Na wtorkowym posiedzeniu (6.02) Rada Ministrów zajmie się nowelizacją ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej – informuje serwis Politykazdrowotna.com. Zakłada ona m.in. zmianę terminów wdrożenia rozwiązań wprowadzonych ustawą o KSO.

Nowelizacja ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO)

Przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt dotyczy nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) z dnia 9 marca 2023 r. Nowelizacja ustawy zakłada przesunięcie terminów wdrożenia rozwiązań wprowadzonych ustawą o KSO. Jak wskazano, ma to umożliwić takie wdrożenie ustawy o KSO, które nie będzie zagrażało bezpieczeństwu zdrowotnemu pacjentów onkologicznych.

Projektowana nowela wprowadza zmianę w zakresie terminu przeprowadzenia pierwszej kwalifikacji na dany poziom zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO przez przesunięcie go do dnia 31 marca 2025 r. Przesunięcie terminu pierwszej kwalifikacji ma pozwolić NFZ na rzetelną weryfikację podmiotów wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń opieki onkologicznej pod względem szczegółowych kryteriów warunkujących przynależność tych podmiotów do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO. Natomiast podmiotom zapewni niezbędny czas na przygotowanie zasobów kadrowych, organizacyjnych i ustalenie zasad przepływu informacji pomiędzy nimi.

Co zakłada nowela?

  • Propozycja przewiduje także przesunięcia terminu realizacji obowiązku nałożonego na podmioty wchodzące w skład KSO polegającego na przekazywaniu danych o sprawowanej opiece onkologicznej do systemu KSO, który jest modułem Systemu Informacji Medycznej. Zgodnie z ustawą o KSO, podmioty wchodzące w skład KSO powinny przekazywać takie dane od momentu ogłoszenia wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do KSO, tj. od dnia 1 kwietnia 2024 r. Zmiana zakłada przesunięcie terminu na dzień 1 kwietnia 2025 r.
  • Projektowana nowelizacja ustawy o KSO przewiduje również, że przepisy dotyczące zapisów na pierwszorazowe świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie onkologii wejdą w życie z dniem 1 lipca 2025 r. Jak wyjaśniono, ma to związek z koniecznością przyjęcie odpowiednich zmian prawnych w zakresie centralnej e-rejestracji.
  • Zgodnie z ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) z dnia 9 marca 2023 r. podmioty wykonujące działalność leczniczą niewchodzące w skład KSO nie będą uprawnione do realizacji opieki onkologicznej w ramach zawartej z NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 1 kwietnia 2024 r. Projektowana nowelizacja zakłada zmianę tego terminu na dzień 1 kwietnia 2025 r.

Projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem 31 marca 2024 r. Wejście w życie projektowanych przepisów we wskazanym terminie jest podyktowane koniecznością zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentami onkologicznymi oraz uniknięciem chaosu w systemie opieki onkologicznej.

źródło: Politykazdrowotna.com