Rząd przyjął uchwałę w sprawie wdrażania Narodowej Strategii Onkologicznej na 2024 r.

 3 minuty

onkologia

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu wdrażania Narodowej Strategii Onkologicznej na 2024 rok, przedłożoną przez minister zdrowia – poinformowała we wtorek 26 marca br. kancelaria premiera. Przewiduje on m.in. poprawę sytuacji kadrowej w dziedzinie onkologii i realizację inwestycji infrastrukturalnych.

Harmonogram Narodowej Strategii Onkologicznej

Narodowa Strategia Onkologiczna obejmuje lata 2020-2030. Projekt harmonogramu wdrażania Strategii na kolejny rok kalendarzowy przedstawiany jest na posiedzeniu Radzie Ministrów i przyjmowany jest w drodze uchwały.

„Harmonogram na 2024 rok obejmuje zadania, które zostały ujęte w programie wieloletnim Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030. Dotyczy to przede wszystkim poprawy sytuacji kadrowej w onkologii oraz zwiększenia potencjału badań naukowych i projektów innowacyjnych” – przekazała kancelaria premiera na swojej stronie internetowej.

Jak wyjaśniono, w 2024 r. realizowane będą działania mające na celu: poprawę sytuacji kadrowej w dziedzinie onkologii, zwiększenie potencjału badań naukowych i projektów innowacyjnych, inwestycje infrastrukturalne oraz modernizację istniejących placówek leczniczych, a także inwestycje w uzupełnianie i wymianę wyeksploatowanych wyrobów medycznych służących do diagnostyki i leczenia nowotworów.

Cele strategii

W komunikacie przekazano, że w ramach działań, które mają poprawić sytuację kadrową w onkologii, planowana jest m.in. kontynuacja kampanii informacyjnej i promocyjnej wśród studentów medycyny. Dotyczy to wyboru dziedzin onkologicznych, jako ścieżki dalszego rozwoju zawodowego po ukończeniu studiów i stażu podyplomowego.

„Chodzi także o nowelizację standardów kształcenia na studiach dla kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w sposób, który  zagwarantuje zdobycie umiejętności związanych z profilaktyką onkologiczną oraz opieką nad osobami w trakcie i po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym” – poinformowano.

  • Systematycznie ma być też rozszerzany wykaz leków refundowanych w terapiach onkologicznych, dzięki czemu pacjenci uzyskają lepszy dostęp do najnowszych metod terapeutycznych.
  • Ponadto, w dalszym ciągu prowadzona będzie kampania społeczna polegająca na publikacji w mediach materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki nowotworów złośliwych. Wprowadzone zostaną równie nowe standardy dotyczące żywienia pacjentów w placówkach onkologicznych.
  • Zgodnie z informacją na stronie KPRM, planowana jest kontynuacja działań, które ukierunkowane są na poprawę uczestnictwa w badaniach przesiewowych osób, w grupach kwalifikujących się do ich wykonania.
  • Wdrożone zostaną przepisy, które wspierają politykę antytytoniową.

Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 ma doprowadzić do kompleksowych zmian w polskiej onkologii. Zakłada poprawę wczesnej wykrywalności i skuteczności leczenia nowotworów oraz równy dostęp do najnowszych metod terapii. (PAP)

źródło: PAP