Rynek farmaceutyczny w okresie styczeń-wrzesień 2017

 2 minuty

źródło: QuintilesIMS / Rynekaptek.pl

Całkowita wartość rynku farmaceutycznego (segmenty: apteczny, szpitalny oraz sprzedaże wysyłkowe e-aptek), liczona w cenach detalicznych, w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. wyniosła 28,2 mld zł, co oznacza wzrost o 5,1% rok do roku, czyli o 1,4 mld zł więcej niż w analogicznym okresie ub.r.

Rynek apteczny stanowił 83,9% całego rynku farmaceutycznego. Dynamika rynku aptecznego (segmenty Rx i CH) na poziomie 4,2% była wyższa niż w analogicznym okresie 2016 r., kiedy wynosiła 3,5% rok do roku.

Największą sprzedaż (wartościowo) wygenerował segment leków na receptę (Rx – refundowane i nierefundowane), który miał blisko 58% udziału w rynku aptecznym. Wzrósł on o 2,3%, czyli ponad 311 mln zł. Natomiast segment leków i produktów dostępnych bez recepty (CH), który stanowił 42%, wzrósł o 6,8%, czyli o ponad 634 mln zł.

Rynek sprzedaży wysyłkowych e-aptek (segment CH) stanowił 1,2% całego rynku farmaceutycznego. W analizowanym okresie osiągnął wartość ponad 335 mln zł i dynamikę na poziomie 19,4%, co oznacza wzrost o blisko 54 mln zł rok do roku.